Napisz równania reakcji spalania heksanu

Pobierz

Polub to zadanie.. 2niecałkowite.. Zgłoś nadużycie.. Szukaj.Najlepsza odpowiedź.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. 2niecałkowite.. etan 1 całkowite.. c/niecałkowitego propanu do sadzy.. 2011-10-08 13:32:44; Napisz wzór spalania całkowitego i niecałkowitego heksanu i etanu.Napisz równania reakcji, za pomocą których można dok.. Dzień dobry, PROSZĘ,BŁAGAM POMOCYYY .POPROSZĘ SZYBKIEJ ODPOWIEDZI.. napisz jaką rolę pełni glukoza w organizmach żywych .. Wyrównaj strony reakcji i podaj stosunki masowe substratów i produktów.. c) niecałkowitego butanodiolu.. Rozwiązanie C 6 H 13 OH + 9 O 2---> 6CO 2 +7H 2 O Jak dojść to tego równania?. oraz.. c/niecałkowitego propanu do sadzy.. 1.Zadanie: napisz równania reakcji spalania całkowitego i spalania niecałkowitego a heksanu b ch3 ch2 12 ch3 c alkanu o 12 atomach węgla w cząsteczce Rozwiązanie: a heksanu 2c6h14 13o2 gt 12co2 14h2o spalanie całkowite 2c6h14 7o2 gt 12czad1.Napisz równania reakcji spalania całkowitego i spalania niecałkowitego: a)heksanu b)CH3-(CH2)12-CH3 c)alkanu o 12 atomach węgla w cząsteczce d)alkanu o 16 atomach wodoru w cząsteczce +0 pkt.. Spalanie całkowite: pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Zadanie jest zamknięte.. 2C2H6+5O2----->4CO+6H2O.Napisz równania reakcji spalania całkowitego i spalania niecałkowitego a) heksanu b) CH3-(CH2)12-CH3 c) alkanu o 12 atomach węgla w cząsteczce d) alkanu o 16 atomach wodoru w cząsteczce 2.Przyporządkuj a) metan b) etan c) propan-butan d) benzyna 1.mieszanina ciekła węglowodorów wykorzystywana jako paliwo 2.ma gestosc mniejszą od powietrza i jest głownym składnikiem gazu ziemnego 3.alkan o charakterystycznym zapachu stosowany jako paliwo 4> alkan o sześciu atomach wodoru w .Zadanie: napisz równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego heksanu Rozwiązanie: spalanie całkowite 2c_ 6 h_ 14 19o_ 2 to 12co_ 2 14h_ 2 o119.Napisz równania reakcji spalania calkowitego: a) etanianu etylu b)stearynianu butylu c)metanianu metylu d)stearynianu propylu e)butanianu metylu f)oleinianu pentylu..

Odpowiedź: Napisz równania reakcji spalania.

Heksan C6H14 Etan C2H6metan 1 spalanie calkowite.. b/niecałkowitego heptanu do czadu.. Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] 2C6H14+19O2->12CO2+14H2O.. odpowiedział (a) 09.12.2012 o 11:39: heksan -.. Napisz reakcje dysocjacji elektrolitycznej (jonowej).. Co to kwas mrówkowy?. Proszę czekać.. - Równanie reakcji spalania całkowitego: Równ - Pytania i odpowiedzi - ChemiaZadanie: napisz równania reakcji spalania a całkowitego heksanolu , b niecałkowitego alkoholu monohydroksylowego o 16 atomach węgla w cząsteczce Rozwiązanie: a całkowitego heksanolu , c6h13oh 9o2 gt 6co2 7h2o b niecałkowitego alkoholuNapisz równania reakcji spalania: a) całkowitego heksanolu.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Napisz równania reakcji spalania.. b/niecałkowitego cheptanu do czadu.. 2 C6H14 + 7 O2 -> 12 C + 14 H2O - Z WYDZIELENIEM SADZY.2C₆H₁₄ + 19O₂ → 12CO₂ + 14H₂O.. W pierwszej kolejności zapisujemy równanie bez współczynników: C 6 H 13 OH + O 2---> CO 2 +H 2 O Po lewej stronie jest 6 atomów węgla.ej reakcji od stężeń jej substratów ilustruje równanie kinetyczne: v=k*[NaOH]*[HCL], gdzie k to stała szybkości reakcji o wartości: 1,5 dm3/mol*s. Ustal, jaka będzie wartość pH mieszaniny poreakcyjnej w momencie, w ktorym Jeden z substratów tej reakcji przereaguje calkowicie, przy zalożeniu, że objętość mieszaniny poreakcyjnej wynosi 1 dm3 Zapisz równanie reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego heksanu..

a/niecałkowitego heksanu do sadzy.

napisz równanie reakcji etanu z chloremzachodzącej pod wpływem światła ,Zastosuj wzory półstrukturalne związków organicznych ,Z góry dziękuję.Napisz równania reakcji spalania heksynu (wszystkie trzy rodzaje).. !Napisz i uzgodnij reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego heksanu (3 równania reakcji).. - Równanie reakcji spalania całkowitego: Równ - Pytania i odpowiedzi - Chemia Zapisz równanie reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego heksanu.. a/niecałkowitego heksanu do sadzy.. 2 C6H14 + 13 O2 -> 12 CO + 14 H2O - Z WYDZIELENIEM CZADU..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt