Loctite 480 karta charakterystyki

Pobierz

Środki .LOCTITE 406 to klej błyskawiczny przeznaczony w szczególności do szybkiego sklejania tworzyw sztucznych i materiałów kauczukowych.. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Identyfikator produktu LOCTITE 480.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1.. Strona 1 z 18.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/preparatu: klej.LOCTITE 480 jest wzmocnionym, szybko utwardzającym się klejem błyskawicznym, przeznaczonym do wiązania metali z metalami, gumami lub magnesami, w szczególności w środowiskach o wysokiej wilgotności.. LOCTITE 406 jest przeznaczony do łączenia tworzyw sztucznych i kauczukowych materiałów, gdzie wymagany jest bardzo szybki montaż.. Polecamy Loctite Ca Klej 401 50G, Loctite Płynny Metal Ea 3450 25ml, Loctite 454 3g (1032-29688), LoctiteKARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE.. Nie zaleca się podawania atropiny i oksymów.. SEKCJA 5.. Produkt charakteryzuje się bardzo niską lepkością.. Opis produktu: Produkt LOCTITE 480 jest szybkoutwardzajacym się jednoskładnikowym klejem cyjanoakrylowym o średniej lepkości.-Loctite 480..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt