Testament mój opracowanie wiersza

Pobierz

Po śmierci ojca wychowywała go jego ukochana matka, która miała na niego ogromny wpływ.Rozrachunek z życia poety: Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie "żadnego dziedzica" ani dla swojej "lutni, ani dla imienia"; Poeta zwraca się do przyjaciół i całego narodu - do odbiorców testamentu, podkreślając swoją łączność z ludźmi: "Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny".. Był poetyckim wyrazem nastroju Juliusza Słowackiego jaki towarzyszył mu w środowisku emigracyjnym.Testament mój - analiza i interpretacja, Juliusz Słowacki - życie i twórczość, anlizy i interpretacje, opracowania wybranych wierszyTestament mój interpretacja.. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny, Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami -.. Utwór stworzony przez Juliusza Słowackiego w momencie, gdy przeczuwał nadchodzącą śmierć w związku z wyniszczającą go gruźlicą.. Monolog podmiotu lirycznego jest zwrotem ku jego przyjaciołom, przyszłym pokoleniom i w ogóle ludzkości, z którą "żył, cierpiał i płakał".. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica.Wiersz "Testament mój" napisał Juliusz Słowacki w 1840 roku, na dziewięć lat przed śmiercią (3 kwietnia 1849)..

"Testament mój" J. Słowackiego jako testament poetycki ... Testament mój.

Opracowanie: Małgorzata Raczyńska Zgłoś błąd Wyświetleń: 22696.Testament mój (J. Słowacki).. Słowacki dokonuje tu podsumowania swego życia i powierza się pamięci przyjaciół oraz przyszłych pokoleń.. Podmiot liryczny - utożsamiany tu z .. Już wtedy zapisuje - zgodnie z tytułem - swój .. Testament mój - analiza i interpretacja Interpretacja Wiersz ten powstał na przełomie 1839 i 1840r.. Pisze o odejściu oddalonego od kraju emigranta (motyw ten wykorzystał również np. w hymnie "Smutno mi, Boże": "Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,/ Smutno mi .Wiersz powstał na przełomie roku 1839 i 1840 w Paryżu.. Słowacki chorował na gruźlicę, która wówczas była nieuleczalna, i mógł przeczuwać zbliżający się kres życia.. "Testament mój" zawiera podsumowanie przez poetę swego życia, nutę patriotyczną i topos non omnis moriar.Pierwsza mówi o oddaniu jego serca w ręce matki - świadczy to o silnej więzi między artystą a kobietą: "I tej, która mi dała to serce, oddadzą-" Następnie Słowacki pragnie, aby jego przyjaciele zebrali się i wspólnie wspomnieli poetę, uczcili po nim pamięć oraz wypili i wznieśli toast: "Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze/ I zapiją mój pogrzeb - oraz własną biedę" Prosi także przyjaciół, aby w ich sercach trwała nadzieja, a sami nie bali się .Testament Mój - interpretacja Testament to dokument, w którym człowiek pozostawia swoją wolę co do podziału majątku jaki pozostawia po sobie..

Już wtedy zapisuje - zgodnie z tytułem - swój poetycki testament.

Podmiot liryczny wiersza, który utożsamiać można z samym poetą, żegnając się ze światem, dokonuje podsumowania swojego życia i twórczości.. Imię moje tak przeszło jako błyskawica.. Uważany jest za jeden z najpiękniejszych polskich liryków.. Podmiot liryczny podejmuje próbę zdefiniowania swego wpływu na losy zarówno swego pokolenia, jak i aktualnej sytuacji ojczyzny, do której wielokrotnie podkreśla swą miłość i oddanie.Wykład ten poświęcony będzie dwóm wierszom Juliusza Słowackiego: "Testament mój" i "Smutno mi, Boże".. Utwór został podzielony na dziesięć czterowersowych strof.Testament mój - Juliusz Słowacki (interpretacja) Juliusz Słowacki.. Wiersz Juliusza Słowackiego "Testament mój" powstał na przełomie 1839 i 1840 roku w Paryżu.. Poeta Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami; Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny: Dziś was rzucam i dalej idę w cień — z duchami, A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny.. Prezentuje też swoje uczucia i pisarski dorobek.. Antoni Mazanowski, Kraków Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury ().. Romantyzm - opracowanie epoki, analiza i. Poetycki testament rozpoczyna się od pierwszoosobowego wyznania podmiotu lirycznego: "Żyłem z..

Wiersz nawiązuje do tradycji testamentu - spisania swych przemyśleń i ostatniej woli.

A jak gdyby tu szczęście było - idę smętny.. Podnosi on wobec tego w swoim poetyckim testamencie najważniejsze dla niego sprawy: podsumowuje swoje życie, porusza motyw .Wiersz zatytułowany "Testament mój" napisał Juliusz Słowacki na przełomie lat 1839 - 1840, będąc w tym czasie w Paryżu.. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami, Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny, Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami -.. Zanim przeczytamy wiersz J. Słowackiego, prosimy uczniów o przypomnienie, kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła śmierć poety, jak wyglądał pogrzeb, gdzie spoczywają jego prochy.. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica [1]Lektura: Testament Mój; Epoka: Romantyzm; Autor: Słowacki Juliusz; Redakcja: Streszczenia.pl; Treść lekturyTestament mój - interpretacja i analiza W wierszu przeplatają się dwa wątki: osobisty i patriotyczny.. Dzieło odbija nastrój poety, na którego kształtowanie się wpływ miały problemy, z jakimi poeta borykał się w stolicy Francji, oraz jego pogarszający się stan zdrowia (Słowacki od wczesnych lat życia zmagał się z gruźlicą, na tę chorobę zmarł jego ojciec).Testament mój - interpretacja wiersza..

Reprodukc a cy owaAnaliza i interpretacja wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego?Testament mój?

Opracowanie utworu wraz ze streszczeniem .. "Testament mój" Juliusza Słowackiego - interpretacja i analiza wiersza Juliusz Słowacki, zaliczany do polskich wieszczów narodowych, urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu.. Podmiot liryczny (testator) to poeta o dumnym sercu, kochający matkę, ceniący w ludziach szlachetność i przyjaźń.Wiersz Testament mój powstał na przełomie 1839 i 1840 roku w Paryżu, gdzie polski wieszcz przebywał na emigracji.. Wątki osobiste przeplatają się z patriotycznymi.b/d 0 głosów.. Testament mój.. "Te­sta­ment mój" jest jed­nym z naj­bar­dziej oso­bi­stych utwo­rów Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go.. Wiersz po­wstał na prze­ło­mie 1839 i 1840 roku w Pa­ry­żu, gdzie au­tor wró­cił po kil­ku la­tach po­dró­żo­wa­nia po Eu­ro­pie i Bli­skim Wscho­dzie.Testament mój (J. Słowacki) Rodzaj literacki: liryka Gatunek literacki: wiersz liryczny Interpretacja.. Cały wiersz napisany jest w postaci monologu prowadzonego .Testament Mój - Analiza utworu.. "Testament mój" Juliusza Słowackiego to wiersz, który jest podsumowaniem życia poety.. Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska.. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica.. Ani dla mojej lutni, ani dla imienia; -.. Przedstawia przemyślenia przebywającego na emigracji poety, który czuje, że zbliża się do końca życia.. Juliusza Słowackiego nie jest testamentem jako takim, poeta opisuje w nim swoje dotychczasowe życie, podsumowuje je, a także objawia ostatnią wolę w kwestiach bardziej duchowych niż materialnych.Juliusz Słowacki Testament mój.. W bezpośrednim monologu, skierowanym do przyjaciół i do współczesnego mu pokolenia romantyków, poeta dzieli się ze słuchaczami .Testament mój (J. Słowacki) Słowacki w swoim lirycznym utworze zaprezentował niezwykłą sytuację - podmiot liryczny (który można utożsamiać z poetą) żegna się z życiem, dokonuje obrachunku z bliskimi i przekazuje swą ostatnią wolę w formie nakazów i życzeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt