Uzupełnij zdania 1 4 wykorzystaj w odpowiedniej formie

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wypisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania 1-5, wpisując w zeszycie podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logicznie i garamatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 2011-12-04 22:04:46 Uzupełnij tekst czasownikami SEIN lub HABEN w odpowiedniej formie .. Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Pytanie brzmi: Uzupełnij zdania.. 2012-12-13 17:09:09 Wykorzystując podane wyrazy , uzupełnij każde zdanie z luką tak aby zachować sens zdania wyjściowego 2017-09-06 16:50:17uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie?. W każdą .Uzupełnij zdania 13.1 - 13.4 Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. czterech rlementów 2012-03-08 20:44:29uzupełnij zdania czasownikiem sein w odpowiedniej formie : 1..

Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.

2009-10-26 20:07:36 Jezyk niemiecki - uzupelni zdania czasownikiem sein w odpowiedniej formie ( kl. 1 gim.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 2012-04-19 15:19:25; Uzupełnij w odpowiedniej formie w każdym zdaniu brakuje max.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Answers: 3 on a question: 3 Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Uwaga!. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

Uzupełnij zdania 1-4.

Uwaga!. Ex 3 wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia be going to i czasownika z ramki twierdzenie przeczenie lub pytanie.Uzupełnij zdania 1-4 podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, tak aby otrzymać poprawne zdania.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wir müssen die… Uzupełnij zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uwaga!. 2012-04-19 15:19:25; Uzupełnij zdania 1-5 wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.3 Uzupełnij zdania 1-4.. Uzupełnij zdania 1-4.. Das .. mein Deutschlehrer.Uzupełnij pocztówkę , używając czasowników w nawiasach w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach..

2013-05-09 21:53:40; Uzupełnij zdania 1-4 podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.

Uzupełnij zdania 1-4.. 4.1.2 a aa a 2020 U 1 OPEN TASKS PRACTICE for egzamin ósmoklasisty Zadanie 3.. (j.angielski) 2017-03-14 19:15:36 Uzupełnij zdania dotyczące męskiego układu rozdroczego,wpisując w odpowiedniej formie podane niżej pojęcia 2016-11-19 20:30:01Wstaw wyrazy w nawiasach we właściwej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. W każdą .Answers: 1 on a question: 3 Uzupełnij zdania 1-4.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast -jeśli jest to konieczne -dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.3 Uzupełnij zdania 1-4.. Uwaga!6.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij zdania 13.1.-13.4..

Uzupełnij zdania 3.1.-3.6.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt