Opis przypadku pielęgniarstwo

Pobierz

Po koronarografii pacjentka wymaga specjalnej opieki, ponieważ nie może ruszać prawą ręką oraz musi leżeć przez kilka .Opis przypadku pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2015, tom 1, nr 2, strony: 109-110 Wstęp Pacjent lat 43, mężczyzna.. (diagnozy pielęgniarskiej, działań, wyników).. Aby dodawać komentarze musisz się zalogowa .Diagnoza pielęgniarska - wnioski z danych o pacjencie wskazujące na stan biopsychiczny Pacjentka większość czynności wykonuje samodzielnie.. Aleksandra Kołtuniuk1, Anna Rozensztrauch2, Marzena Beniak3, Joanna Rosińczuk4.. Powodem podejrzenia depresji było ogólny wygląd kobiety, płaczliwość .Problem: -problemy z oddychaniem.. Alina Roszak pielęgniarka, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie wydział pielęgniarstwo Opis przypadku Pacjent lat 66, przyjęty na oddział onkologii (pobyt jednodniowy) w celu podania chemioterapii PE I cyklu.. Stan ogólny pacjentki średnio-ciężki, leżąca, niezdolna do zmiany pozycji, przytomna z afazją ruchową, reaguje na imię i nazwisko.Interwencje pielęgniarskie: - poinformowanie pacjenta o mogących wystąpić nudnościach lub wymiotach, - ułożenie pacjenta na boku z uniesioną głową w przypadku nudności, - wietrzenie sali, - zapewnienie miski nerkowatej i ligniny, - zastosowanie farmakoterapii w celu niedopuszczenia do wymiotów - pacjent otrzymał po zabiegu dożylnie 8 mg ondasetronu, - w przypadku wystąpienia wymiotów - obserwacja ich treści, pomoc w utrzymaniu higieny (toaleta jamy ustnej .Analiza prawdziwych przypadków w schemacie: opis, sonda, diagnoza, sposób postępowania, zalecenia i dyskusja..

Opis przypadku.

Jest to jakościowe badanie, które może dotyczyć wielu dyscyplin naukowych.. Objętość nie może przekraczać 2500 słów, tj. ok. 3 - 4 stron (łącznie ze piśmiennictwem).. Obejmuje on także problemy pielęgnacyjne, jakie występują u chorej oraz interwencje, które powinna podjąć pielęgniarka, by zredukować bądź całkowicie wyeliminować zdiagnozowane i zaobserwowane problemy.. Opieka Pielęgniarska Nad Pacjentem W Trzecim Etapie Choroby Alzheimera- Opis Przypadku.. Opieka Pielęgniarska Nad Pacjentką Po Przebytym Udarze Niedokrwiennym - Studium Przypadku.Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem płuc w oparciu o proces pielęgnowania pozwala na indywidualne podejście pielęgniarki do chorego dziecka i jego opiekunów.. Skarży się na dolegliwości wynikające z uszkodzenia układu mięśniowo - szkieletowego, ma problem z poruszaniem się, choroba reumatoidalna stawów.. Cel: -zmniejszenie duszności -zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.. Pacjent poddany był zabiegowi operacyjnemu usunięcia ciała obcego z czaszki w trybie pilnym.. Plan:- -poinformowanie pacjenta o przebywaniu w łóżku w pozycji półsiedzącej -wykonanie inhalacji w/g zleceń lekarza -zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu,tem18-20C,wietrzenie pomieszczenia.rtf.. W cią­ gu ostatnich kilku lat wartości ciśnienia tętniczego (BP, blood pressurebyły źle kontrolowane, stoso) ­Współczesne pielęgniarstwo polega na całościowym podejściu do pacjenta i podopiecznego - a więc takiej opiece i pielęgnowaniu, które uwzględnia go jako osobę..

Opis przypadku i proces pielęgnowania.

Prezentowane studium przypadku jest opisem teoretycznym.Zamierzeniem Redaktorów jest ukazanie zakresu i charakteru pracy pielęgniarskiej z pacjentem w środowisku zamieszkania na podstawie wybranych opisów 13 przypadków podmiotu opieki w różnym wieku i sytuacji zdrowia, w zagrożeniu chorobą oraz rozpoznania choroby czy też heterogenicznych aspektów chorób przewlekłych i niepełnosprawności.. 4 (Listopad 2019) Punktacja MNiSW 2019: 3.. To wszystko w konwencji czasopisma Analiza przypadków w pielęgniarstwie.. Opis przypadku Pacjentka w wieku 85 lat została przywieziona na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu utraty kontaktu słownego i osłabienia prawych kończyn.dr n o zdr.. W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku, w której dominującą techniką była techni-ka analizy dokumentacji, pozwalająca na przygotowa-nie opisu przypadku w oparciu o materiały zebrane na oddziale Patologii Noworodka w Centrum Ginekolo-Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr.. Pobierz.. Ponowne wdrożenie chemioterapii zostało zalecone z powoduPraca kazuistyczna opisuje jeden lub więcej interesujących, rzadkich przypadków..

Wstęp)Opis przypadku.

Uwzględniono funkcjonowanie chorego w sferze biologicznej, psychicznej oraz społecznej, które stanowią integralną całość.Diagnoza pielęgniarska: nasilająca się duszność wysiłkowa spowodowana nagromadzeniem się krwi w krążeniu płucnym, wywołana obniżoną tolerancją wysiłku i czynnikiem stresogennym; Definicja: duszność jest subiektywnym uczuciem braku powietrza,NANDA za J. Carpenito (1989 ): ">>Diagnoza pielêgniarska jest takim opisem zidentyfikowanych przez pielêgniarkê ludzkich reakcji (zmiany w stanie zdrowia lub w aktualnym/potencjalnym wzorcu interakcji wystêpuj¹cych u pojedynczego cz³owieka lub w grupie ludzi), które pielêgniarka mo¿e identyfikowaæ legal-1Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2Ośrodek Terapii Pozaustrojowych Afmed, Warszawa Zadania i funkcje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w trakcie zabiegu aferezy lipoprotein niskiej gęstości (LDL) — opis przypadkuPlik OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTKĄ PO NEFREKTOMII Z POWODU RAKA NERKI - STUDIUM PRZYPADKU.docx na koncie użytkownika Jane_Doe_1978 • folder prace dyplomowe • Data dodania: 7 maj 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.studium przypadku jest opisanie aktualnej sytuacji, w której znajduje się badany podmiot opieki pielęgniarskiej (np.: pacjent przebywający w środowisku domowym, w oddziale szpitalnym, w zakładzie opiekuńczo leczniczym czy w Domu Pomocy Społecznej) w sposób możliwe kompletny..

Praca powinna mieć następujący układ: Wprowadzenie, Opis przypadku, Dyskusja.

Wymagał intensywnego nadzoru pielęgniarskiego oraz długotrwałej rehabilitacji.Opis przypadku: W pracy przedstawiono 46-letniego pacjenta chorującego na niedrobnokomórkowego raka płuca w zaawansowanym stadium, z przerzutami w obu płucach, wątrobie, nadnerczach, kościach i móżdżku oraz chorobami współistniejącymi: schizofrenią paranoidalną i toczniem rumieniowatym układowym.. Prezentacja przypadku 6 letnia dziewczynka z rozpoznaniem mózgowe porażenie dziecięce, niedowład spastyczny czterokończynowy, cierpiąca na padaczkę lekooporną, stan po zapaleniu mózgu opryszczkowym w 3 miesiącu życia, została objęta opieką pielęgniarki.W pielęgniarstwie przez studium przypadku podmiotu opieki należy rozumieć szczegółowy i systematyczny opis sytuacji oddziałujących na pacjenta w ciągu jakiegoś okresu czasu, a także opisu zmian, jakie w tym czasie zachodzą w psychice i zachowaniu człowieka, w jego zdrowiu, funkcjonowaniu w chorobie.Opis przypadku dotyczy pacjentki w wieku lat chorującej na POChP.. Doniesienia z najważniejszych konferencji ze świata, w tym Seul 19-23 czerwca 2015 - co zmiany oznaczają dla pracy personelu pielęgniarskiego?Opieka pielęgniarska nad pacjentem z miastenią — opis przypadku.. Studia przypadków pielęgniarskich PACJENT Pacjentka KL, kobieta, lat 78 rasy białej, chora na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze z rozpoznaniem udaru mózgu z lewostronnym niedowładem.. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Poprzez wykorzystanie wielu technik gromadzenia oraz analizy danych pozwala ono rozwiązywać problemy naukowe i .domowym oraz opis działań pielęgniarskich wobec chorego.. paulakp / Pielęgniarstwo / Proces Pielęgnowania / Opis przypadku.rtf Download: Opis przypadku.rtf.. Dzięki zaleceniom lekarza samopoczucie chorej znacznie się poprawiło.. Opis przypadku odnosi się do pacjenta w wieku 35 lat, który doznał urazu czaszkowo-mózgowego w wyniku postrzału w niejasnych okolicznościach.. Dodaj go jako pierwszy!. Całościowe, holistyczne podejście dotyczy również sfery psychicznej pacjenta, jegoPraca typu kazuistycznego w pielęgniarstwie to szczegółowy i systematyczny opis sytuacji pacjenta w ciągu pewnego okresu czasu, a także opis zmian jakie w tym czasie zachodzą w zachowaniu człowieka, w jego zdrowiu i funkcjonowaniu w chorobie lub niepełnosprawności.Dla zobrazowania roli pielęgniarki neurologicznej w leczeniu trombolitycznym przedstawiono opis przypadku chorej, u której zastosowano ten rodzaj terapii.. 66 - letnia kobieta z rozpoznaną depresją wieku podeszłego w listopadzie 2014 roku przez lekarza pierwszego kontaktu, który skierował pacjentkę na konsultację psychiatryczną.. Przemieszcza się najchętniej przy pomocy osoby drugiej.Pacjent z depresją.. W numerze: 1.. PODSUMOWANIA ZJAZDÓW I INNE TEKSTY INFORMACYJNE (por..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt