Zsrr imperium komunistyczne notatka

Pobierz

30 grudzień 1922 r.Komunizm ZSRR.. Wczoraj i dziś, wyd.. Traktat Ribbentrop - Mołotow 23Temat: ZSRS - imperium komunistyczne - (streszczenie tematu - podręcznik str.200-204).. System komunistyczny jest ustrojem bezklasowym.. 1922 r. w Moskwie utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich.. Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich został utworzony 30 grudnia 1922 roku.. - Połącz w pary.. Zagadnienia związane z tematem: - Rozwój terytorialny Rosji Radzieckiej i ZSRS w okresie międzywojennym - Rządy Józefa Stalina - Propagandowy wizerunek Stalina - Gospodarka ZSRS - Zbrodnie komunistyczne do 1939 roku - Głód na Ukrainie O utworzeniu państwa i jego nazwie zadecydowały władze Rosyjskiej Komunistycznej Partii Właśnie komunizm dla systemów socjalistycznych jest celem, do którego winny dążyć.. ZSRS - imperium komunistyczne.. Jest także najwyższym stadium rozwoju państwa i społeczeństwa.. Przeprowadził tzw. wielką czystkę (wymordowanie dawnych przywódców bolszewickich).ZSRR- Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich został utworzony w 1922 r. -rozwój przemysłu ciężkiego Fotomontaż za Stalina Temat:ZSRR - imperium komunistyczne.. Po śmierci Lenina władzę w ZSRS przejął Józef Stalin.. 1.Przepiszcie do zeszytu daty.. Przepiszcie poniższą notatkę do zeszytu z historii, ewentualnie wydrukujcie i wklejcie..

ZSRS - imperium komunistyczne.

Przebieg lekcji: 1.Przeczytajcie tekst podręcznika do historii str.200 -204 2.Przepiszcie notatkę - może być w innej formie, wybranej przez Was.. Represje i głód występujące w Związku Radzieckim pod dowództwem Józefa Stalina : egzekucje dziesiątek tysięcy zakładników i więźniów; głód w 1922 roku, który spowodował śmierć 5 milionów osób; dziesiątki tysięcy zmarłych w obozach koncentracyjnych w latach ; 6 milionów Ukraińców zmarłych wskutek sprowokowanego .Temat: ZSRS- imperium komunistyczne.. zwiększenie przymusowe dostawy żywności dla państwa.. wie, że władzę przejął Józef Stalin, przeprowadził wielką czystkę w armii i wprowadził kult własnej osoby.. Świat w okresie międzywojennym.. Ustrój komunistyczny charakteryzował się dominacją partii we wszystkich dziedzinach życia społecznego i politycznego.Temat .. 1932-33 - klęska nieurodzaju na Ukrainie.. 1921r.-ogłoszenie NEP (Nowej Polityki Ekonomicznej) 1922r.-układ w Rapallo 30 grudnia 1922r.-utworzenie ZSRS 1924r.- śmierć Lenina i przejęcie władzy przez Stalina 1928r.- kolektywizacja rolnictwa w ZSRS -głód na Ukrainie -wielka czystka 23 sierpnia 1939r.Historia klasa 7 playlista 5 playlista zsrs imperium komunistyczne notatka.pdf na koncie użytkownika bradschlagheck • Data dodania: 20 lis 2018Rozpad ZSRR proces rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zapoczątkowany ogłoszeniem suwerenności przez Estońską SRR 16 listopada 1988 Kalendariu ..

ZSRS - imperium komunistyczne Lekcja realizowana online.

skazani na karę śmierci w Imperium Rosyjskim Polskie ofiary represji w Imperium Rosyjskim Zbrodnie komunistyczne na Ukrainie .Temat: ZSRS - imperium komunistyczne.. Oczywiście w odpowiednie miejsca wpiszcie brakujące słowa.TEMAT; ZSRR IMPERIUM KOMUNISTYCZNE W 1922r utworzonow Moskwie związek socjalistycznych republik sowiecki(ZSRS).do 1924r na czele rządu i partii komunistycznej ZSRS stal wlodzimierz lenin.po jego śmierci władze w kraju objął jozef stalin(od myslnikow)krotko scharakteryzuj rzady Stalina proszę pomocy potrzebujeZSRR - imperium komunistyczne.. ZSRS w okresie międzywojennym 1.. 30 XII 1922 r. utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)Rozdział VI.. (czas realizacji: 1 godzina lekcyjna ) 1.. 1.Po rewolucjach ( lutowa i październikowa) władza w Rosji przeszła w ręce bolszewików pod przywództwem W.I.. Komunizm wojenny - Wprowadzony w czasie wojny domowej, polegał na przejęciu przez państwo wielu dziedzin gospodarki., Kolektywizacja rolnictwa - Wprowadzała sowchozy i kołchozy, Gospodarka planowa - Opierała się na kilkuletnich planach gospodarczych, Gułag - Składał się z sieci łagrów (obozów pracy), .Temat: ZSRS - imperium komunistyczne.. Poznacie rządy kolejnego dyktatora - Józefa Stalina.. Podstawa programowa (XXVII.3) Materiał - ekspansja terytorialna Rosji Radzieckiej - utworzenie ZSRS - okoliczności przejęcia władzy przez J. Stalina i metody jej sprawowania - funkcjonowanie gospodarki w ZSRS w okresie międzywojennymAdolfa Hitlera, w tym tygodniu proszę o przeczytanie tematu: "ZSRR - imperium komunistyczne", strony 200 - 204. charakteryzuje gospodarkę komunistyczną opartą o kolektywizację rolnictwa i planowanie, upaństwowienie przemysłuZSRR miał otrzymywad od Niemiec nowoczesne uzbrojenie, technologie i środki finansowe oba paostwa wyszły z izolacji międzynarodowej, w której znalazły się po I wojnie św. b) 1919 r. - utworzono w Moskwie Międzynarodówkę Komunistyczną - Komintern..

Nowa EraPARTONITE: : ZSRR - imperium komunistyczne.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt