Tlenowce prezentacja

Pobierz

VIA lub VI głównej) grupy układu okresowego.Są to tlen, siarka, selen, tellur, polon i liwermor.Nazwa chalkogeny pochodzi z greckiego chalkos oznaczającego brąz lub metal i związana jest z powszechnym występowaniem tlenu i siarki w rudach metali.Związki chemiczne, wiązania chemiczne, reakcje Literatura: L. Jones, P. Atkins -hemia ogólna.. Wobec konfiguracji powłoki walencyjnej ns2 np4 atomy .Tlenowce reagują z: - Tlenem: - Wodorem - oraz z innymi niemetalami.. Trzy pierwsze są niemetalami, tellur jest półmetalem, polon jest promieniotwórczym metalem.Tlen różni się od pozostałych pierwiastków znacznie wyższą elektroujemnością.. Charakterystyka ogólna Do tlenowców należą: tlen, siarka, selen, tellur i polon.. .Chlor: występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów - 35Cl (75,5%) i 37Cl (24,5%).Chlor jest najbardziej rozpowszechniony spośródfluorowców, jest go 0,0145% w skorupie ziemskiej, ale w wodzie morskiej średnio okołoCharakterystyka grupy: Tlenowce - pierwiastki szóstej grupy głównej.. W grupie tej, podobnie jak w grupie azotowców, obserwuje się, w miarę wzrostu liczby atomowej, przejście do typowych niemetali (tlen, siarka), poprzez półmetale (selen, tellur) do metalu (polon).. Do grupy 13 należy również bor, który jest niemetalem, a ściślej półmetalem.. Ditlen: t t = -219 C, niebieskie, regularne kryształy, w przyrodzie obecne są 3 izotopy tlenu (16O 99,76%; 17O 0,04%; 18O 0,20% .Tlenowce - referat..

tlenowce (chalkogeny) - jest to wspólna nazwa pierwiastków należących do 16 grupy w układzie okresowym (dawniej grupa 6A lub szósta grupa główna).

Pierwiastki należące do tej grupy charakteryzują się stosunkowo dużym zróżnicowaniem,pomimo to wszystkie dążą do oktetu,na co wskazuje usytułowanie elektronów na ostatniej powłoce.Otrzymywanie tlenu Tlenek siarki (IV) Ponadto: - zbieramy go pod wodą, - przez rozkład wody prądem elektrycznym (elektrolizę), - w procesie destylacji skroplonego powietrza, W warunkach labolatoryjnych tlen otrzymuje się z związów chemicznych tlenu, które łatwo ulegają rozpadowi.TLENOWCE Dominika Konarzycka Charakterystyka fizykochemiczna tlenowców Tlen Siarka Selen Tellur Polon niemetale półmetal metal Układ okresowy Konfiguracja 6 elektronów walencyjnych s2p4 wykazują wyrazną tendencje do przyjęcia dwóch dodatkowych elektronów 1)Pobieranie dwóch 4)Tlenowce występują w różnych postaciach molekularnych w stanie gazowym, ciekłym i stałym.. W grupie tej, podobnie jak w grupie azotowców, obserwuje się, w miarę wzrostu liczby atomowej, przejście do typowych niemetali (tlen, siarka), poprzez półmetale (selen, tellur) do metalu (polon).. Bakterie beztlenowe uzyskują energię w procesie fermentacji ( mlekowej, masłowej, metanowej itd .Przydatność 50% Tlenowce - referat.. Do tlenowców należą: tlen, siarka, selen, tellur i polon.. Buduje tkanki organiczne.. ruch undulipodialny - ruch przy pomocy wici lub rzęsek (euglena) ruch pseudopodialny - ruch przy pomocy nibynóżek (ameba) forma nieruchoma - nie wykazuje żadnego ruchu (chlorella)Można je podzielić na tlenowce bezwzględne, którym tlen jest niezbędny do życia i giną przy jego braku i tlenowce względne, które żyją w środowisku tlenowym, jednak gdy tlenu zabraknie zdolne są do oddychania beztlenowego..

Szybko utleniają litowce, nieco wolniej berylowce.Plik Prezentacja tlenowce.ppt na koncie użytkownika szczypioorek • folder Dokumenty • Data dodania: 27 lut 2010tlenowce.

Tlenowce są pierwiastkami bardziej aktywnymi jako utleniacze od azotowców z powodu większej elektroujemności.. Z innymi pierwiastkami, jak np. z wodorem, łączy się dopiero w podwyższonej temperaturze.. 7 PIERWIASTKI BLOKU p 2.1.3. ząsteczki, materia, reakcje.. Tlenowce to pierwiastki chemiczne należące do 16. grupy układu okresowego.. S, Se i Te łatwo reagują z fluorem, tworząc np. SF6, z chlorem SCl2, SCl4.. Grupy od 3 do 12 zwane są grupami pobocznymi.Tlenowce, wraz z tlenem na czele, stanowią bardzo istotną dla organizmów żywych 16. grupę układu okresowego pierwiastków.. Tlen występuje jako ditlen O 2, tritlen ozon O 3 i tetratlen O 4 (O 4 - w fazie ciekłej, to nietrwała forma).. Występują one zwykle jako ciała stałe, wyjątkiem jest tlen.. Charakterystyka glinowców Do grupy glinowców zalicza się następujące pierwiastki: glin (Al), gal(Ga), ind(In), tal(Tl).. Bardzo łatwo łączy się tylko z fluorem, trudniej z chlorem.. Lesław Huppenthal, Alicja .Tlenowce - siarka Siarka w temperaturze pokojowej jest mało aktywna.. Gazowy tlen stanowi 21 % objętościowych powietrza.. Dzieki temu w większości związków przyjmuje ujemne stopnie utlenienia (-2 w tlenkach lub -1 w ponadtlenkach).. O tlen S siarka Se selen Te tellur Po polon (Uuh ununheks) Tlenowce wykazują zróżnicowane właściwości chemiczne.Tlenowce (siarkowce, chalkogeny) - nazwa pierwiastków należących do 16 (daw..

W związkach występują na -2, +4 i +6 stopniu utlenienia (prócz tlenu, który zawsze jest -2, i wyjątkowo w nadtlenkach -1; jedynie w związku z fluorem ...tlenowce; beztlenowce; Poruszanie się.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt