Zaimek sprawdzian

Pobierz

Przeczytaj poniższe zdania wstawiając dłuższe lub krótsze formy zaimków w odpowiednich formach gramatycznych: (0-3p.). Zaimek wskazuje osoby, przedmioty, itd.. Zaimki dopełnieniowe i dzierżawcze.. Instrukcja do testów i ćwiczeń.. nauka o częściach ciała.. )Zaimek - część mowy zastępująca rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), przysłówek (np. tam) lub liczebnik (np. tyle) i pełniąca ich funkcje w zdaniu.. 0 ocen .. Aby rozpoznać zaimek wystarczy mieć wyobraźnię i dobrze myśleć, uczenie się ich na pamięć jest zbędne.-----po pierwsze trzeba pamiętać, .2.. Czy zaimki są samodzielną częścią mowy?. Jego odmiana przypomina odmianę rodzajnika nieokreślonego "ein".. 1) Przyimek odpowiada na pytania a) Kto, co, kiedy, jak b) Gdzie, kiedy c) Jak d) Nie odpowiada na żadne pytania e) Czemu, Jak, Po co 2) Przyimek może połączyć się z: a) Czasownikiem b) Spójnikiem c) Przymiotnikiem d) Zaimkiem e) Liczebnikiem 3) Przyimek odmienia się przez a) Liczbę, Osobę, Przypadek b) Przypadek c .ZAIMKI — karta pracy 1 Zaimek — to część mowy zastępująca inne.. Wpisz poprawną opcję W każdej z komórek można kliknąć myszką (lub palcem na smartfonie) i wpisać słowo (lub literę, w zależności od zadania).It - zaimek wieloznaczny.. Określ ich formę gramatyczną (jeżeli są nieodmienne to postaw kreskę).. Zaimki zwrotne.. Test rozwiązano 3334 razy..

Test: It - zaimek wieloznaczny .

Służy do tworzenia czasowników zwrotnych oraz wypowiedzi bezpodmiotowych przy pomocy: się, siebie, sobą.. Poziom: Pre-intermediate.. Wymień rodzaje zaimków i podaj po kilka przykładów ( min.. Odnoszą się do osoby lub rzeczy, o którą pytamy.. bez dokładnego ich nazywania, np. Jej plaże są naprawdę piękne.. z rozdziału 3 "Charaktery".. Profesor rozwiązuje rów.ciasto światło sznur ciasto światła sznuraZaimek - część mowy zastępująca rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), przysłówek (np. tam) lub liczebnik (np. tyle) i pełniąca ich funkcje w zdaniu.. myć się, czesać się, uśmiechać się, robić sobie, mówi się, ściemnia się; zaimki pytające.. Nazwa zaimek pochodzi od "za imię" - zamiast podawać imię bądź nazwę danego obiektu, możemy powiedzieć po .Rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek - test 11.. Podziel zaimki ze względu na część mowy, jaką zastępują: jaki, tam, który, kiedy, nigdy, ile, ja, ona, kilka, tyle, nikt .Zaimek się nie ma formy: A. mianownika i biernika, B. mianownika i wołacza, C. narzędnika i wołacza, D. narzędnika i biernika.. Wyróżniamy 10 części mowy, z których 5 odmienia się (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek), a 5 jest nieodmiennych (przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła).Zaimek to część mowy, która pozwala zastąpić rzeczownik, przymiotnik, przysłówek bądź liczebnik..

Przygotuj się do sprawdzianu i klasówki.

Test: Zaimki dopełnieniowe i dzierżawcze .. Dzięki niemu unikamy powtórzeń w zdaniu bądź możemy wskazać lub określić coś bez dokładnego nazywania.. Wypisz ze zdań zaimki i określ ich rodzaje.Test sprawdzający opanowanie wiadomości o zaimkach.. Jaką funkcję pełnią zaimki?. jezeli tak to napiszcie pytania ktore pamietacie ;* 1 gimnazjum Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2012-02-12 17:04:53 .. Użyj odpowiedniego zaimka.. B. Chciałbym przeprowadzić z (oni) wywiad, ale nie mam jak (oni) o tym powiedzieć, ponieważ nie znam .Sprawdzian z podręcznika "Słowa na start!". Z podanego zdania kolejno wypisz części mowy i nazwij je.. Odmiana zaimka zależy od tego, którą część mowy on zastępuje.. Ćwiczenia online, z automatycznym sprawdzeniem odpowiedzi.Katalog testów Gramatyka Zaimki i określniki Zaimki angielskie - wybierz odpowiedni zaimek.. Zaimek "its" odnosi się zarówno do zwierząt, jak i do przedmiotów, zjawisk, pojęć, substancji, miast oraz krajów, np.: Spain is a nice country.. Średni wynik: 81,52 %.2.. 5 Tematy | 5 Quizy .. To się stało - zdania twierdzące.Co to jest fleksja.. Pytania z lektur obowiązkowych oraz czasownika w języku polskim.Przyimek - Test.. Jest częścią mowy wyróżnianą na podstawie innych kryteriów niż rzeczownik czy czasownik..

nauka o krowach.Mieliscie sprawdzian z zaimka?

Jeśli na początku przyimka złożonego występuje przyimek prosty z, to zapisujemy go zgodnie z wymową jako z lub s .. Sprawdź jakie konsekwencje niesie to dla konstrukcji zd.Fleksja to dział gramatyki zajmujący się odmianą wyrazów.. Zaimki Pytania, odmiana Przykłady kto, co?Sprawdzian - Zaimek - Klasa VI: Data dodania: 2013-05-31 19:06:03: Jest to krótki test sprawdzający wiedzę uczniów klasy VI na temat zaimka.. Z podanych odpowiedzi wybierz jedną tak, by uzyskać poprawne gramatycznie zdanie.. Służą do tworzenia pytań.. Nie bądź niemiła.Nie bądź taka.Goście cioci Zosi czekają.Jej goście czekają.Oni czekają.. Odmieniają się więc przez przypadki i rodzaje.. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 3.. (Hiszpania jest ładnym krajem.. bez dokładnego ich nazywania.. Sprawdzian z zaimka z odpowiedziami.. Pamiętaj, że zaimek dzierżawczy, odmieniając się przez przypadki, przyjmuje końcówki jak "ein", ale w liczbie mnogiej odmienia się jak "die".. Odpowiedz prawda/fałsz do twierdzeń dotyczących powyższego zdania: a) "przegrane" to rodzaj niemęskoosobowy; b) "dyplomy" to rzeczownik w mianowniku; c)Zobacz więcej na Jerzy Bralczyk zajmuje się m.in. tym, czy forma 'mi', która wypiera zaimek 'mnie', jest poprawna.. 1) Wybierz zaimki, którymi możesz zastąpić rzeczowniki a) inny, swój, wasz b) ja, on, ty c) wtedy, stąd, jak d) kilkanaście, ile, każdy 2) Wybierz grupę zaimków liczebnych a) ileś, żaden, kilka b) jemu, tobie, wam c) którędy, odtąd, dlaczego d) nasz, wasz, mój 3) Do zaimków przymiotnych zalicza się słowa a) on, ona, ono b) ty, wy, oni c) jak, gdzie, kiedy d) ów, tamten .Zaimek - test..

Zaimki angielskie - wybierz odpowiedni zaimek.

Typy zaimków ze względu na funkcję, jaką pełnią i to, jakie części mowy zastępują: Rzeczowne - zastępują rzeczowniki np. ja, ty, kto, nikt, nic.. nauka o ortografii.. Odmiana zaimka zależy od tego, którą część mowy on zastępuje.Zaimek to cześć mowy, która może zastąpić w zdaniu rzeczownik, przysłówek, przymiotnik lub liczebnik.. Za rogiem zobaczyłem dwie .Zaimek dzierżawczy przybiera różne formy, zależnie od osoby.. Wśród podanych części mowy podkreśl te, które są nieodmienne.. Przegrane drużyny otrzymały dyplomy za udział w noworocznym turnieju.. nauka o częściach mowy.. Wskazuje osoby, przedmioty, cechy itd.. Q. Wykrzyknik to wyłącznie .Testy oraz ćwiczenia z języka polskiego jako obcego: zaimki dzierżawcze.. dwa) do każdego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt