Na podstawie opisów rozpoznaj skały a następnie zapisz ich nazwy

Pobierz

Zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. .Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rośliny uprawiane w Polsce, a następnie podaj ich nazwy:1).. Turystów przyciągają do tego położonego na półwyspie kraju walory krajobrazowe, zwłaszcza wybrzeża wschodniego, archipelagi wysp oraz obiekty kultury materialnej: świątynie chrześcijańskie a także liczne zabytki będące świadectwem wcześniejszego panowania Arabów.Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rośliny uprawiane w Polsce, a następnie podaj ich nazwy: A.Roślina zbożowa,której zasiewy zajmują w Polsce najwięcej proczęt obszaru ornych.Daje…".. Jest ważną rośliną żywieniową w Polsce.. Przy wysokich dobowych różnicach temperatur i naprzemiennym nagrzewaniu i ochładzaniu powierzchni skał.. A.Rozpoznaj atrakcje turystyczne przedstawione na fotografii i podaj ich nazwy (a).. Następnie zapisz litery, którymi formy te zostały oznaczone na ilustracji.. Następnie dopisz nazwy stolic tych państw .. Jesteś tutaj: Home.. OPIS FORMY UKSZTAŁTOWANIA DNA OCEANÓW: 1.wielki podwodny łańcuch górski, wznoszący się ponad dno basenów oceanicznych 2.wydłużone, wąskie i bardzo głębokie obniżenie dna oceanicznego 3.rozległe obniżenie dna oceanicznego na głębokości od .Rozpoznaj okręgi przemysłowe na podstawie ich opisów i wpisz w luki ich nazwy..

e.Na podstawie opisów rozpoznaj skały, a następnie zapisz ich nazwy.

a) Powstaje w wyniku przeobrażenia granitu.. 1.Rozpoznaj rodzaje wietrzenia na podstawie opisów, a następnie podaj ich nazwy.. Następnie wpisz pod zdjęciami nazwy tych elementów dziedzictwa kulturowego.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.1.Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia.. - ………………….. c) Skała powstała z roślin obumarłych w środowisku bagiennym.Geografia.. - …………………….. b) Skała magmowa wylewna o czarnej barwie, składająca się m.in. z mikroskopijnych kryształów oliwinu.. Na podstawie opisów rozpoznaj skały, a następnie zapisz ich nazwy: a. Skała magmowa wylewna o czarnej barwie, składająca się m.in. z mikroskopijnych kryształów oliwinu.. a) Odmiana gazu ziemnego wydobywanego z bogatych w materię organiczną skał nazywanych łupkami.. 1 10 Egzamin maturalny z geografii Arkusz I Zadanie 23.. Pustynia pokryta masami piasku w postaci wydm:………………………………………………….. .Rozwiązanie - Na podstawie opisów rozpoznaj substancje.. Roślina zbożowa o dużych wymaganiach klimatycznych, uprawiana przede wszystkim na żyznych glebach Żuław Wiślanych .. Uzyskana liczba pkt 18.. Następnie dopisz do nich nazwy miast (b) oraz państw (c), w których się znajdują.. Question from @Gab405 - Liceum/Technikum - Geografia b. Powstaje w wyniku przeobrażenia granitu..

Rozpoznaj na podstawie opisów rodzaje pustyń gorących, a następnie zapisz ich nazwy.

Napisz ich nazwy 2009-09-19 20:54:33; Na podstawie podanych opisów rozpoznaj sąsiadów Polski.. Po wielu takich zmianach zmienia się spoistość skał i dochodzi do ich łuszczenia.. rozwiązane.. 1.miejsce wypływu wód krasowych na powierzchnie 2.forma naciekowa powstająca na dnie jaskini i narastająca ku górze 3.rozległa, płaskodenna kotlina ograniczona ścianami skał wapienych 4.pagór nierozpuszczonych przez wodęDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Szkoła podstawowa.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj typy mórz a następnie zapisz ich nazwy poniżej.. a) W procesie tym rozwój i aktywność życiowa organizmów roślinnych oraz zwierzęcych powoduje zmiany fizyczne oraz chemiczne skał.. d. Skała powstała z roślin obumarłych w środowisku bagiennym.. Rozpoznaj na podstawie opisów rodzaje pustyń gorących, a następnie zapisz ich nazwy.. 66 Uzupełnij zdania dotyczące jednego z przedstawionych na fotografiach symboli Warszawy.Rozpoznaj na podstawie opisów rodzaje pustyń gorących, a następnie zapisz ich nazwy.. Na podstawie zamieszczonych w tabeli opisów, rozpoznaj obiekty na mapie i wpisz ich nazwy geograficzne.. Rozpoznaj na mapach i wpisz w odpowiednich miejscach nazwy kontynentów oznaczonych cyframi od 1 do 6 oraz oceanów oznaczonych literami od A do E. c) Zakreskuj obszary występowania lądolodu..

a)Na podstawie opisów rozpoznaj formy ukształtowania dna oceanów, a następnie wpisz ich nazwy.

Napisz ich nazwy.. a) Długie, wąskie i kręte wały zbudowane z pisków i żwirów osadzonych w szczelinach lub w tunelach lodowcowych.Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator!. c. Skała luźna zbudowana z zaokrąglonych okruchów skalnych i kwarcu.. Pustynia pokryta masami piasku w postaci wydm:.. Pustynia, na której możemy znaleźć grzyby skalne:.answer.. Napisz ich nazwy.. Pustynia pokryta masami piasku w postaci wydm:………………………………………………….. Pustynia, na której możemy znaleźć grzyby skalne:………………………………………………….. Pustynia pokryta niedużymi fragmentami skał i okruchami skalnymi:……………………………….. Ocena użytkowników: .Na podstawie opisów rozpoznaj formy rzeźby młodoglacjalnej i podaj ich nazwy.. 2010-09-18 11:27:53; na podstawie opisów rozpoznaj formy krasowe i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli proszę o szybką odp 2010-01-27 14:48:2418 a) Zapisz nazwy krain geograficznych zaznaczonych na mapie literami A D. b) Wpisz właściwe litery w puste miejsca na fotografiach prezentujących dziedzictwo kulturowe krain zaznaczonych na mapie.. Zadania z chemii.. Rozciąga się między południowym wybrzeżem Azji a zachodnim wybrzeżem Australii.. Question from @Wielkopolskaale - Gimnazjum - GeografiaNa podstawie opisów rozpoznaj elementy budowy wewnętrznej liścia: 2010-01-24 10:22:53; na podstawie opisów rozpoznaj formy krasowe i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli proszę o szybką odp 2010-01-27 14:48:24; Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje map, a nastęonie podaj ich nazwy..

Rozwiązanie - Na podstawie opisów rozpoznaj substancje.

Rozpoznaj na podstawie opisów rodzaje pustyń gorących, a następnie zapisz ich nazwy.. Podkreśl wybranym kolorem te z nich, .Na podstawie opisów rozpoznaj surowce energetyczne.. Rozpoznaj na mapach i wpisz w odpowiednich miejscach nazwy kontynentów oznaczonych cyframi od 1 do 6 oraz oceanów oznaczonych literami od A do E. c) Zakreskuj obszary występowania lądolodu.. Właściwości fizyczne substancji .. rozwiązane.. Powierzchnia jej upraw systematycznie maleje.2).. .ADANIE.1 Wykonaj poniższe polecenia.. 2009-10-21 17:57:03; na podstawie .Rozpoznaj na podstawie opisów rodzaje pustyń gorących, a następnie zapisz ich nazwy.. Pustynia, na której możemy znaleźć grzyby skalne:…………………………………………………Na podstawie opisów rozpoznaj substancje.. Znajduje się wyłącznie na półkuli północnej.na podstawie opisów rozpoznaj formy krasowe i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli proszę o szybką odp.. B. Rośliny wciskają swe korzenie w spękania skał.Rozpoznaj oceany na podstawie opisów, a następnie zapisz ich nazwy.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.a) Na podstawie opisów rozpoznaj i wpisz nazwy krajów położonych w tym regionie.. Podaj ich nazwy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt