Notatka służbowa ze spotkania z rodzicem

Pobierz

Pracownika należy poinformować o każdej notatce sporządzonej na jego temat i ma on prawo wglądu do nich.. Rozmowa z rodzicami została wzbogacona o prezentację stworzoną w oparciu o ulotkę informacyjną przygotowaną przez Extreme Media Solutions Ltd., z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu oraz o stronę www .Notatka służbowa o zdarzeniu 1.. Grażyna Kluge, 2.. Plan na zebranie z rodzicami na pewno różni się w każdej grupie - w jednych przedszkolach zbieramy na wyprawkę, w innych - rodzice zakupują przybory sami sami.. Notatka służbowa z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole Author: gracz Last modified by: karolina Created Date: 8/16/2010 9:05:00 PM Company: Wydawictwo FORUM Sp.. Opracować sprawozdanie z wyników nauczania klasy za I semestr bieżącego roku szkolnego.. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««.. W spotkaniu uczestniczyli: 1.. Anna Dobrzyńska.. z o.o. Other titles: Notatka służbowa z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkoleNotatka służbowa ze spotkania z rodzicami powinna zawierać informację o dacie spotkania oraz osobach, które w nim uczestniczyły.. Otrzymując jakąkolwiek notatkę służbową powinniśmy mieć pewność, że fakty w niej opisane zaszły w rzeczywistości.1 Procedura kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 46 w Szczecinie I..

Notatka służbowa .

Najczęściej jest to dokument jednostronicowy, sporządzony na komputerze lub napisany odręcznie.. Data publikacji: 31 października 2015 r. Notatki służbowe mogą stanowić m.in. dowód na prawidłowość działań dyrektora w różnych sytuacjach.. Poznaj i pobierz wzór .. *powiadomić rodziców o chęci spotkania z nimi, celu rozmowy, *uzgodnić termin dogodny dla obu stron, *określić orientacyjny czas trwania spotkania, *wybrać dogodne miejsce.. « poprzednia publikacja.. ucznia będącego pod wpływem alkoholu (załączniki nr 1 i 2) Kontrakt pomiędzy uczniem, rodzicem / opiekunem i wychowawcą (załącznik nr 3) Notatka służbowa o zdarzeniu (załącznik nr 4) Notatka służbowa z rozmowy z rodzicami / prawnymi opiekunami (załącznik nr 5)wzor-notatki-z-rozmowy-z-rodzicem-rodzicami-ucznia.. Notatkę służbową traktuje się jak pismo urzędowe.. Uczestnicy: Jakub Nowak - Przewodniczący Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży Sławomir Jarzęba - Sekretarz gminy IksowoSpotkanie z rodzicami odbyło się w listopadzie w szkolnej sali komputerowej i poprzedziło spotkania z wychowawcami klas.. Opiszę mój problem.. Arkadiusz Jachimowicz, 3.Zebranie z rodzicami - plan.. Ćwiczenia: Opracować protokół zebrania Młodzieżowej Rady Szkoły.. N: Jestem wdzięczny za zaufanie i za to, że zwraca się pani do mnie z prośba o wsparcie w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji z pani córka..

Następnie należy opisać temat spotkania oraz jego przebieg.

Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Notatka z rozmowy z rodzicem/opiekunem prawnym | tekst nr 45519.. Początkiem czerwca odbyło się spotkanie nauczycieli z rodzicami klasy VI tzw. wywiadówka.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ze zm.) zmiany w r. 2017 i 2019Temat: Notatka służbowa Z tego co wynika z wypowiedzi notatka służbowa zawiera opinię o pracy pracownika, zaś podpisy pod nią sporządzone wskazują, że została sporządzona przez dyrektora szkoły i osoby, które ją sporządziły.. Przykładowe protokoły.. Rozmowa dotyczyła tego, że 5 minut przed dzwonkiem wyszłam z dziećmi z sali i zaprowadziłam je do szatni.Notatka służbowa - jak napisać.. »» ZDALNE NAUCZANIE.. Oficjalne, pisane na bieżąco sprawozdanie przebiegu spotkań z .Notatka do lekcji.. W przypadku notatki służbowej ze spotkania wymień co było celem spotkania, kto wziął w nim udział i co udało się ustalić.Notatka ze spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją i Nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 32 w dniu 04.05.2017 roku.Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły..

Należy zwrócić szczególną uwagę na ...Notatka służbowa ze spotkania.

Przykładowe sprawozdania.. W dniu ………………….. o godz. ………………….. Pozwala nam to zorientować się jaki jest stosunek rodziców do propozycji nauczyciela.Dokument archiwalny.. Jak to zwykle bywa sprawa dotyczyła niskich ocen z .Wzór notatki służbowej ze spotkania.. Widzę, że to jest bardzo przygnębiające dla pani.. Może zacznijmy od tego, że opowie pani więcej o tej sytuacji.SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI.. Jestem nauczycielką w szkole podstawowej.. Cel zebrania - ustalenie planu pracy na dany rok szkolny.. W niektórych, zebranie z nauczycielem poprzedza spotkanie z dyrekcją, w innych nie.Notatka służbowa ze spotkania z pracownikiem, mająca na celu zdyscyplinowanie go, nie może zostać udostępniona innej osobie.. Muszą one być prawidłowo przechowywane, by nikt niepowołany nie miał do nich dostępu.. miała miejsce sytuacja (opis zdarzeniafakty, sprawcy, poszkodowani):Notatka ze spotkania zarządu Elbląskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 2 grudnia 2011 roku W dn. 2.12.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie zarządu Elbląskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.. Pytanie: Czy, prowadząc spotkanie ze wszystkimi pracownikami szkoły (nauczyciele i obsługa) na temat relacji interpersonalnych czy pracy zespołowej muszę sporządzić protokół, czy wystarczy notatka służbowa?.

Notatka służbowa ze spotkania bądź rozmowy telefonicznej przede wszystkim powinna mieć zwięzłą formę.

W obecności dyrekcji szkoły sporządzono notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej ze mną.. Numer: 45519.Protokół z takiego spotkania z rodzicami, ewentualnie notatka służbowa (np. w przypadku kontaktu telefonicznego) odzwierciedlające rzeczywisty przebieg spotkania, czyli temat, przyjęte ustalenia i rozbieżności (ale także miejsce, datę, godzinę, czas trwania, uczestników), powinny być niezwłocznie przedstawione dyrektorowi szkoły .Notatka służbowa to zatytułowana, uporządkowana i precyzyjna forma wypowiedzi w postaci dokumentu jawnego lub poufnego itd.).. Prezentowany wzór takiej notatki może być wykorzystany przez koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole w przypadku interwencji wobec ucznia .NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pisma Subject: wzory pism, korespondencja, pismo urzędowe, Keywords: notatka, notatka służbowa, spotkanie, wzory pism, pisma, korespondencja, wzór, pismo, spotkanie Last modified by: Krzysztof Created Date: 3/10/2013 9:47:00 AM Company: home Other titles: NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA - wzór pismaNotatka służbowa i oświadczenie rodzica dot.. następna publikacja ».. Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela.. Celem procedury jest wprowadzenie jednolitego systemu współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami w zakresie wzajemnej komunikacji dla szeroko pojętego dobra wychowanków.Fragment rozmowy z rodzicem zwracającym się po pomoc do nauczyciela.. Stosuje się ją tak w firmach jak i urzędach.. W tym spotkaniu uczestniczyła również dyrektor.. Edukacja » Pedagog szkolny.. Data: 28.01.2010 r. Miejsce: Dom Kultury w Iksowie, Siedziba Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży.. .Notatka służbowa ze spotkania, rozmowy, czy też innych czynności związanych z realizacją zadań publicznych jest informacją publiczną (wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn.. Chorowice.. Cele ogólne 1.. SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW.. Przykładowo opisać, jakie problemy ma uczeń oraz jakie spostrzeżenia na ten temat ma nauczyciel i rodzice.Notatka służbowa z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia zagrażającego bezpieczeństwu w szkole Jednym ze sposobów dokumentowania współpracy z rodzicami jest notatka służbowa.. Na spotkaniu zostały poruszone i omówione następujące sprawy:Delegatura w Siedlcach • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j.. SP w Popowicach, 27 kwietnia 2017 r. W czwartek (27 kwietnia) odbyło się w naszej szkole spotkanie Pani Dyrektor oraz nauczycieli z rodzicami uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt