Uzupełnij dialog czasownikami z ramki w czasie past simple

Pobierz

Home > Search results for 'uzupelnij dialog odpowiednia forma czasownika w czasie past simple'Ułóż 5 zdań z czasownikiem to be w czasie Past Simple i przeczenia i pytania do nich.. 2012-12-15 12:02:24Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous lub z wyrażeniem used to.. Jack 2 you a nice time?1 Uzupełnij tekst czasownikami z ramki w formie czasu past simple.. 2012-01-09 19:53:01 Najnowsze zadania Dodaj zadanieUzupełnij tekst właściwymi formami czasowników z ramki.. I didn't understand - Nie zrozumiałem.. - dbucholc6p015ep dbucholc6p015ep 12/14/2017 English Middle School answered Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników z ramki.. słońce…Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie Past Simple, Past Continuous, Present Perfect lub Past Perect.. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. Co by było, gdyby : śnieg padał latem?. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.: 2012-01-09 19:53:01 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w nawiasie.. 2012-01-09 19:53:01; uzupełnij zdania formą past simple czasowników w nawiasach 2014-01-27 11:15:53; Uzupełnij zdania czasownikami w czasie Past Simple oraz Past Continuous 2009-03-21 17:20:28Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie Past Simple, Past Continuous, Present Perfect lub Past Perect..

Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie present simple.

Wstawione wyrazy zostały pogrubione w tłumaczeniu.Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w czasie past simple.. Uwaga!. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Jeśli trzeba, zmień formę.. I_____ to the car radio.Takie czasowniki w czasie przeszłym przyjmują inne formy niż regularne (końcówka -ed).. w diagramie ukryło się osiem wyrazów z ó; uzupełnij zdania słowami z ramki zad 1 str 10 kl 6; .. 2009-12-16 15:51:19 Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie present continuous.. podczas deszczu leciała z nieba oranżada?. She didn't give me her address - Ona nie podala mi swojego adresu Was / were - czasownik "be" w czasie przeszłym Past Simple .uzupelnij dialogi czasownikami z ramki w czsie past continuous Kalendarz szósto-klasisty Odpowiedz na pytania , poprawnie zapisując cząstke -by z czasownikami .. The burglars broke into the house…uzupelnij dialogi czasownikami z ramki w czasie past continous branky.. (be) The trip really exciting!uzupelnij dialog odpowiednia forma czasownika w czasie past simple.. 2011-04-07 19:16:39 Uzupelnij zdania czasownikami z ramki w czasie terazniejszym 2011-07-24 17:41:12 NAPISZ ZDANIA W CZASIE PAST CONTINOUS .POMOCY!. Then Walcott 3 very fast past twoOpis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną..

... Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w czasie Past Simple.

Napisz zdania twierdzące ( ), przeczenia ( ) oraz pytania.. 4.Przeczenia w czasie Past Simple tworzy sie za pomocą did not lub krócej didn't po czym wystepuje (podobnie jak w pytaniach) bezokolicznik, czyli forma podstawowa czasownika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt