Sprawozdanie wychowawcy o klasie

Pobierz

Klasa III liczy 10 uczniów.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych.Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Sprawozdanie z pracy wychowawczej-rozliczenie planu wychowawcy klasy, krótka charakterystyka zespołu klasowego, problemy, wsparcie innych osób (pedagog.Charakterystyka nauczycieli w szkołach o niskim poziomie agresji.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Na godzinach wychowawczych poruszano tematy związane ze zdrowiem, uzależnieniami i ich konsekwencjami, dbałością o środowisko, potrzebą szacunku i tolerancji, spędzaniem czasu wolnego.. - S.Szwargoliński, G. Zbita, H. Rybicka; o Akademia dla społeczności szkolnej Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017-nauczycieleSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS II w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 Zespół wychowawców klas II tworzą: kl. IIa - Janusz Kowalski kl. IIb - Jolanta Burtin kl. IIc - Agata Dzięciołowska - przewodnicząca kl. IId - Andrzej Ziółkowski Rozwój intelektualny 1.INFORMACJE STATYSTYCZNE ..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. I-III.

Powrót.. Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO DLA KLAS II .. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Wychowawcą klasy jest się "z urzędu".. Dysponuje się również "urzędowym" przydziałem czasu - 1 godzina tygodniowo.. uczniów Oceny nieodpowiednie i naganne otrzymali : Nazwisko i imię Ocena Uzasadnienie oceny Powyższe ustalenia wychowawca klasy przedłoży do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.. W tym miejscu należy .Z A C H O W A N I E. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Ocena wzorowe b.dobre dobre poprawne nieodpow.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymInne informacje o klasie dotyczące realizacji planu wychowawczego klasy i szkoły .. Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, olimpiad (turniejów sportowych) Lp.. Materiały na radę podsumowującą.. Zwrócono uwagę na istotę tradycji i symboli narodowych.. Ucznia przez radę pedagogiczną.Materiały końcoworoczne..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. IV-VIII.

Sprawozdanie z pracy nauczyciela.Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .. Created Date: 1/4/2010 6:49:00 PM Company: Hewlett-Packard Company Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Ilość uczniów1.. Korzysta z pomocy logopedycznej.. czyta wyrazami ze zrozumieniem, potrafi ładnie pisać, liczy w omawianym zakresie zazwyczaj w pamięci.. PROTOKÓŁ.. Imię, nazwisko ucznia Nazwa konkursu, zawodów Osiągnięcia Spotkania zespołów - wychowawców z nauczycielami uczącymi w danej klasie Lp.. Utworzono dnia 18.06.2021.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Zapoznaliśmy się z regulaminem projektów edukacyjnych.Dbać o organizowanie imprez klasowych ( integracja klasy) Zachęcać uczniów do udziału w akcjach charytatywnych.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY Author: grunt Last modified by: Ewa Kamińska Created Date: 6/10/2019 7:15:00 AM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Klasa III liczy 10 uczniów..

Podpis wychowawcy klasy.

Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.. Nauczyciele dbają o zintegrowanie klasy, tworzenie klimatu współpracy, wspólnoty.. Uczniów wyróżnionych.Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Wychowawca: Anna Małodzińska.. Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. 2019/20 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Nasza klasa IIIb dobrze prezentuje się!. Frekwencja 92,86.. Informacja o realizacji programu nauczania.. VII.Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021.. Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII.WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY Author: grunt Last modified by: Jola Created Date: 10/17/2016 9:43:00 AM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Promowani Promowani z wyróżnieniem Ukończyli szkołę Nie ukończyli szkoły Którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny Którym wyznaczono egzamin poprawkowy .Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: ZSE Last modified by: Mariusz Created Date: 6/19/2017 10:38:00 AM Company: ZSE Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY semestr ………………….- ROK SZKOLNY ………………………..

Sprawozdanie z pracy wychowawcy oddz.

Zachęcać uczniów do zdrowego trybu życia w ramach programu profilaktycznego i zdrowotnego ANEKS DO SPRAWOZDANIA .. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. z o.o. Other titles: WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASYWychowawca klasy.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.I-III (poprawione) Sprawozdanie wychowawcy (klasyfikacyjne) w kl. IV-VIII (poprawione) Zestawienie klasyfikacyjne (kl. IV-VIII-arkusz kalkulacyjny) Uzasadnienie ocen.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. przedszkolnych.. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas.. z o.o. Other titles: WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASYSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Poprzedni.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani.. Informacja nauczyciela oddziału przedszkolnego.. Mówiliśmy o uczuciach, agresji.. z posiedzenia Komisji Klasyfikacyjnej kl.o Uroczystości Dnia Rodziny w oddziałach przedszkolnych A, , i I- III EW- wychowawcy klas; o eremoniał zakończenia roku szkolnego kl. III gim -Wychowawcy kl. III gim.. Następny.. Sprawozdanie wychowawcy klasy .. na posiedzenie Rady .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Tworzy bogate w szczegóły prace plastyczne, ładnie śpiewa, jest sprawna fizycznie.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Chętnie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt