Egzamin maturalny z historii

Pobierz

(3 pkt) Na podstawie tekstu i wiedzy własnej wykonaj polecenia A i B. Z [jego] nazwiskiem związana jest zmiana polityki cesarstwa w stosunku do chrześcijaństwa.Prześladowane było wielokrotnie w ciągu III w., np. za rządów Waleriana, a ostatnio za Dioklecjana.Egzamin maturalny z historiiEgzamin maturalny z historii 5 Arkusz I Zadanie 5.. 1 Stela - stoj ąca pionowo płyta kamienna, zwykle czworoboczna, często z inskrypcj .. (3 pkt) Opera to jeden z ważniejszych gatunków muzycznych uprawianych przez W. Uzupełnij poniższe zdania, wstawiając w miejsce kropek tytuły odpowiednich dzieł.. Źródło 2.Kodeks Hammurabiego [fragment]Egzamin maturalny z historii muzyki 9 Arkusz I Zadanie 16.. Zmarły zapewnia o swojej niewinności przed trybunałem (1) Ozyrysa Nie popełniłem niesprawiedliwości przeciw ludziom.. Pobierz Online.EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1.. Sekstus Aureliusz Wiktor (II poł.IV w. n.e.) - autor zbioru życiorysów cesarzy od Augusta do Konstantyna.. (3 pkt) Na podstawie tekstu i wiedzy własnej wykonaj polecenia A i B. Z [jego] nazwiskiem związana jest zmiana polityki cesarstwa w stosunku do chrześcijaństwa.Prześladowane było wielokrotnie w ciągu III w., np. za rządów Waleriana, a ostatnio za Dioklecjana.Egzamin maturalny z historii Arkusz I 9 Zadanie 9..

Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron.

(2 pkt) A. Nazwij rodzaj pisma przedstawiony na ilustracji.. Nie czyniłem zła.. Ponad 1 milion książek.. (2 pkt) Sergiusz Prokofiew, opisując jeden z kierunków stylistycznych muzyki XX wieku, wyraził następujący pogląd: Pisać tylko według reguł ustanowionych przez klasyków, to znaczy być uczniem, a nie mistrzem.. Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2022 > Materiały dodatkowe > Przykładowe arkusze > Historia (poziom rozszerzony) Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową ( A1) Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ( A2) Zestaw zadań dla uczniów .Egzamin maturalny z historii dla nies łyszących Poziom podstawowy 5 Zadanie 5.. 2.Egzamin maturalny z historii dla nies łyszących Arkusz I 2 Zadanie 1. i zasięg architektury gotyckiej w XV w.. Za czasów Karola, ojca wspomnianego króla Ludwika, najjaśniejszy król polski Kazimierz […] zamyślił prosić o pomoc wspomnianego Karola, który siostrę jego miał za2 2 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących Zadanie 1.. L. Błaszczyk, Warszawa 1961, s.44.. (6 pkt) Przeczytaj zamieszony fragment Kroniki Jana z Czarnkowa i zapoznaj się z tablicą genealogiczną Andegawenów, a następnie odpowiedz na pytania A, B, C..

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 37 stron (zadania 1-22).

Piotrowicz, Kraków 1964, księga VII, Rozdział V, s. 298 i Rozdział X, s. 312 - 313 i 214 Jeżeli miasto ma mieć zapewnione położenie, jakiego by sobie życzyć należało, to Za czasów Karola, ojca wspomnianego króla Ludwika, najjaśniejszy król polski Kazimierz […] zamyślił prosić o pomoc wspomnianego Karola, który siostrę jego miał zaEgzamin maturalny z historii Arkusz I 9 Zadanie 9.. O godz. 9 uczniowie rozpoczęli egzamin z historii na poziomie .Egzamin maturalny z historii Arkusz II 5 'ród áo F Gda sk w 1568 r. Relacja o stanie Polski z áo *ona papie *owi Piusowi V przez nuncjusza jego Fulwiusza Ruggieri u dworu Zygmunta Augusta roku 1568 [w:] M. Ferenc, Epoka nowo *ytna.Teksty (ród áowe.Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole redniej, s. 88-89 Fulwiusz Ruggieri nuncjusz papieski w Polsce w latach 1566-1568EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM .. - Sqlmedia.plUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Ewentualny brak zg áo przewodnicz cemu zespo áu nadzoruj cego egzamin.. Nie znęcałem się (2) nad ludźmi!. (3 pkt) Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i wykonaj polecenia..

2.Egzamin maturalny z historii dla nies łyszących Poziom podstawowy 2 Zadanie 1.

(1 pkt) Podkreśl poprawną odpowiedź.. Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpiła do nich około połowa szkół.. (4 pkt) Zamieszczona poniżej mapa przedstawia zasięg architektury romańskiej w XII w.. Zmarły zapewnia o swojej niewinności przed trybunałem (1) Ozyrysa Nie popełniłem niesprawiedliwości przeciw ludziom.. (oznaczenie 1.). ), pozwala tym samym określić zmiany zasięgu cywilizacji łacińskiej w tej części Europy.. (1 pkt) Na podstawie źródła ikonograficznego wykonaj polecenie.. Nie zubożyłem dóbr (3) żadnego człowieka.1 Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MHI-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII Czas pracy 60 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2003 Instrukcja dla zdającego 1.. (4 pkt)Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklejnaklejkę z kodem.7.. [w:] J. Dumanowski, S. Olszaniec, Starożytność i średniowiecze w tekstach źródłowych, Rumia 2002, s. 37, 38. Podaj nazwy dyscyplin sportowych przedstawionych na ilustracjach.Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 7 B. Kronikarze przedstawili okoliczności przyjęcia chrztu przez dwóch władców.Określ, na czym polega podobieństwo okoliczności przyjęcia chrztu przez tych władców.. Uczniowie mogą pisać sprawdziany w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego lub w domach..

Sprawd (, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 27 stron (zadania 1 - 24).

(3 pkt) Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Orientalny koloryt opery uzyskał Mozart, wprowadzając do orkiestry kapelę janczarską.. Cz ü pierwsza arkusza to test, czEgzamin maturalny z historii Arkusz II 2 Miasta europejskie od starożytności do czasów współczesnych CZĘŚĆ I: MIASTA W STAROŻYTNOŚCI Źródło A Arystoteles, Polityka przekł.L.. Arkusz zawiera trzy cz ci.. Źródło 1.Współczesny historyk o warunkach naturalnych Grecji [fragment] W przeciwieństwie do większości państw orientalnych, rozwijających się w dolinachEgzamin maturalny z historii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 3.. (oznaczenie 2.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Egzamin maturalny z historii muzyki Poziom rozszerzony 2 Część I - test (20 pkt) Zadanie 1.. (6 pkt) Przeczytaj zamieszony fragment Kroniki Jana z Czarnkowa i zapoznaj się z tablicą genealogiczną Andegawenów, a następnie odpowiedz na pytania A, B, C.. Nie znęcałem się (2) nad ludźmi!. Zrezygnowanie przez człowieka z wędrownego trybu życia i rozpoczęcie przez niego uprawy roli i hodowli zwierząt nazywamy 1. rewolucją paleolityczną.EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY DATA: 19 maja 2015 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00 CZAS PRACY: 180 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50 Instrukcja dla zdającego 1.. (1 pkt) Podkreśl właściwy tytuł mapy.. Ewentualny brak należy zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy Strona 2 z 32 MHI_1P Zadanie 1.. Źródło: Dowiat J., Historia dla klasy I liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1970, s. 23. pismo klinowe B. Napisz, jaka cywilizacja stworzyła ten rodzaj pisma.. Podaj cztery wydarzenia polityczne z XIII i XIV stulecia, które wpłynęły na przesunięcieEgzamin maturalny z historii 3 Arkusz II Źródło D Sekstus Aureliusz Wiktor, O cesarzach [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 3.Rzym starożytny, opr.. (5 pkt) Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonejdla egzaminatora.Czas pracy:120 minutLiczba punktówdo uzyskania: 100MHI-P1_1P-113Egzamin maturalny z historii dla nies łyszących Poziom podstawowy 2 Zadanie 1.. (3 pkt) Na podstawie źródeł wykonaj polecenia.. Dioklecjan - (C. Valerius Aurelius Diocletianus) cesarz 284-305 n.e.Egzamin maturalny z historii dla nies łyszących Poziom podstawowy 5 Zadanie 5.. Nie czyniłem zła.. [w:] Atlas historyczny świata, Wrocław 1986, s.30.Egzamin maturalny z historii - książki i ebooki.. Nie zubożyłem dóbr (3) żadnego człowieka.2 Egzamin maturalny z historii dla nies łyszących Arkusz I Zadanie 1.. [w:] Encyklopedia szkolna.Historia, Warszawa 2004, s. 275. Podaj argumenty świadczące o tym, e miniatura ukazuje sakralizacjż ę władzy cesarza Henryka II.Arkusze CKE matury próbnej 2021 z historii Egzaminy próbne nie są obowiązkowe.. (3 pkt) Przeczytaj fragment tekstu źródłowego i wykonaj polecenia.. Zadanie 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt