Dopasuj opis do każdej postaci historycznej wstaw odpowiednią literę

Pobierz

Don'tjust sit there.Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego imienia.. Wstaw odpowiednią literę pod każdą ilu-stracją.. Znajomość funkcji językowyche) przybycie do Polski wykształconych duchownych, prowadzących kancelarię książęcą i rozwijający szkolnictwo f) wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej 2.. Uwaga!. właściwą postać (A-E) przedstawioną na obrazku.. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji.. Jedno ze zdań nie pasuje do żadnej porady.. Marthaopisy czterech psów ze schroniska (A-D).. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdej osoby (3.1.-3.4.). 3.Franciszek…:) 3.. Uwaga!Usłyszysz dwukrotnie dialog.. Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.. B W swoich utworach historycznych i filozoficznych krytykował brak tolerancji, chciwość oraz zacofanie Kościoła.Władysław Bortnowski () Władysław Bortnowski, generał, od 1908 roku w Związku Walki Czynnej.. SofiePrzeczytaj informacje o trzech osobach (5.1.-5.3.). Rozstrzygnij, czy zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. Jeden opis jest niepotrzebny.. Jeden opis psa został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. Wydarzenie wybierz spośród podanych 0-5 p.zawartych dopasuj do każdego imienia (3.1.-3.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby..

Dopasuj opis do każdej postaci historycznej.

oraz opisy czterech psów ze schroniska (A-D).. Jedna postać na obrazku, oznaczona literą, jest przedstawiona dodatkowo i nie pasuje do żadnego imienia.. (Reszta w załączniku) Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Stefan Starzyński 2.. Do każdej osoby dopasuj opis psa, którego ta osoba mogłaby zaadoptować.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. W roku 1932 roku został generałem brygady, a w cztery lata później - generałem dywizji.Do każdej postaci dopasuj charakteryzujący ją opis.. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej osoby.. 1.Ojciec Franciszka był ubogim rycerzem.. Zadanie 16.. Do każdej osoby dopasuj szkołę, która najbardziej by jej odpowiadała.. Do każdego pytania dopasuj właściwy opis.. ]Przeczytaj informacje o trzech osobach (5.1.-5.3.). Uwaga!. Dopasuj opis do każdej postaci historycznej.. Jedna postać na obrazku, oznaczona literą, jest przedstawiona dodatkowo i nie pasuje do żadnego imienia.. oraz opisy czterech imprez biegowych (A-D).. Porady te usłyszysz dwukrotnie.. Wstaw odpowiednią literę pod każdą ilu-stracją.. Uwaga!. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Uwaga!. właściwą postać (A-E) przedstawioną na obrazku.. Jeden opis jest niepotrzebny.. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego imienia..

3Dopisz do każdej postaci wydarzenie z nią związane.

Postępuj tak samo, dopasowując zdania do pozostałych sytuacji.. Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji.. Jeden opis jest niepotrzebny.. W swoich utworach historycznych i filozoficznych krytykował brak tolerancji,Dopasuj opis do każdej postaci historycznej.. _____Przeczytaj opisy dań (A-C) oraz pytania dotyczące tych opisów (1-4).. Postać wybierz spośród 0-5 p. podanych w ramce.Przeczytaj podane opisy sytuacji (6.1.-6.5.).. Ilustracja przedstawia: srebrny pieniądz - grosz krakowski.. właściwą postać przedstawioną na obrazku (A-E).. Alison C B D E AWpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Do każdego z nich dopasuj właściwe zdanie (A-F).. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji.1Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery oznaczające poszczególne wydarzenia.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru porady (11.1 -11.6.). Do każdej osoby dopasuj opis imprezy, którą ta osoba byłaby najbardziej zainteresowana.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby.. (0-3) Zdecyduj,o czym jest każdy tekst (9.1.-9.3.).. Na królewskich monetach (groszach krakowskich) umieszczono koronę - symbol władzy królewskiej i orła - godło państwa polskiego.Dopasuj do każdej postaci tekst wpisując odpowiednio litery C,S lub B. Stefan Czarniecki (C) Jan Sobieski (S) Stefan Batory (B) W nawiasy wpisz B,S lub C 1..

Dopasuj do każdej części tekstu odpowiednie pytanie (A-E).

Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.. 2 A Zaproponował wprowadzenie trójpodziału władzy zamiast rządów absolutnych.. ODPOWIEDŹ: 3.1 .2 Do każdego tekstu 1-3 dopasuj odpowiednie zdanie A-D.. B W swoich utworach historycznych i filozoficznych krytykował brak tolerancji, chciwość oraz zacofanie Kościoła.A.. ).Przeczytaj informacje o trzech osobach (5.1.-5.3.). Postać historyczna: Kazimierz Wielki .. Zapisz nazwy odmian alotropowych węgla obok opisu każdej z nich.. Zacznij od wydarzenia, do którego doszło jako pierwszego.. Amerykański generał, dowódca lądowania sił alianckich w Normandii, późniejszy prezydent USA.. Uwaga!. W latach 1914-17 członek Legionów Polskich, a od 1918 roku zajmował wyższe stanowiska w Wojsku Polskim.. B. Jeden z czołowych przywódców III Rzeszy, dowódca Luftwaffe.Dopasuj opis do każdej postaci historycznej.. Jeden opis jest niepotrzebny.. Uwaga: jedna szkoła została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. 2 A Zaproponował wprowadzenie trójpodziału władzy zamiast rządów absolutnych.. 3 Dopisz do każdego z wydarzenia postać historyczną z nim związaną.. Jeden opis imprezy został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. Od 1925 roku był w służbie liniowej.. Jedna postać na obrazku, oznaczona literą, jest przedstawiona dodatkowo i nie pasuje do żadnego imienia..

Wpisz literę w odpowiednią…".

Jedna postać na obrazku, oznaczona literą, jest przedstawiona dodatkowo i nie pasuje do żadnego imienia.. oraz opisy czterech szkół pływania (A-D).. Jeden opis pasuje do dwóch pytań.. Wpisz odpowiednie litery w kratki przy tekstach.. 2.Święty Franciszek żył na przełomie XII i XIII wieku.. Do każdej osoby dopasuj opis psa, którego ta osoba mogłaby zaadoptować.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby.. 5.1.OJAP- Strona 5 z 15 Zadanie 2.. Uwaga!. I hope he'llzawartych dopasuj do każdego imienia (3.1.-3.4.). Jan Jakub Rousseau Monteskiusz Wolter Zaproponował wprowadzenie trójpodziału władzy zamiast rządów absolutnych.. Król,poproszony przez cesarza o pomoc, przybył ze swoją armią pod wiedeń i w wielkiej bitwie pokonał wojska tureckie.Wstaw literę P przy zdaniach prawdziwych a literę F przy fałszywych dramat zazwyczaj dzieli się na akty i sceny wypowiedzi bohaterów dramatu nazywa się didaskaliami didaskalia najczęściej… Wstaw literę P w kratkach przy zdaniach prawdziwych a literę F przy fałszywych.. Dopasuj opis do modeli struktur wewnętrznych poszczególnych odmian.. Dla każdej z opisanych sytuacji ( ) wybierz właściwą reakcję (A F).. B W swoich utworach historycznych i filozoficznych krytykował brak tolerancji, chciwość oraz zacofanie Kościoła.Dopasuj opis do każdej postaci historycznej.. 2 A Zaproponował wprowadzenie trójpodziału władzy zamiast rządów absolutnych.. Wstaw odpowiednią literę pod każdą ilustracją.. Jedna postać na obrazku jest przedstawiona dodatkowo.. (0-4) Przeczytaj tekst.. 90 PUNKTÓW!. Jeden opis jest niepotrzebny.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.1 Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki na osi czasu litery oznaczające poszczególne wydarzenia.. Wstaw odpowiednią literę pod każdą ilu-stracją.. 5.1.Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego imienia.. Uwaga!. Kazimierz Wielki, aby usprawnić wymianę handlową w Królestwie Polskim przeprowadził reformę monetarną.. Wpisz odpowiednią literę obok zdania.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-4.. Uwaga!. Wstaw odpowiednią literę pod każdą ilu- stracją.. Kate D 3.2 .Sprawdź, czy do tej sytuacji nie pasuje żadna inna reakcja.. Jeden opis psa został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt