Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami w stopniu wyższym

Pobierz

Zadanie składa się z 10 zdań z lukami lub tekstu z lukami (10 luk), które student musi uzupełnić brakującymi wyrazami w poprawnej formie.. WYMAGANIA: Podstawowe: •umie ułożyć hasło z rozsypanki wyrazowej, •umie uzupełnić poprawnie zdanie brakującymi wyrazami, •zna treści i tytuły legend poznanych w klasie I i II,5 Uzupełnij zdania.. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty z Modułu 1 - nazwy zawodów oraz przymiotniki opisujące wygląd i charakter.. Zapisz wniosek.5.Otocz niebieską pętlą przymiotniki w stopniu równym, zieloną - przymiotniki w stopniu wyższym, czerwoną - przymiotniki w stopniu najwyższym.. wg Izakostrzewa.- "nie" z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym- oddzielnie, np. niedobry, nieładnie, nie wyższy, nie wyżej .. Ćw.6 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Gdy chcemy zaznaczyć, że jakaś cecha jest bardziej intensywna wtedy stopniujemy dane słowo poprzez dodanie more w stopniu wyższym oraz the most w stopniu najwyższym.. Wstaw przymiotniki w stopniu najwyższym .Chochlik pomieszał wyrazy w zdaniach.. Pamiętaj oPotrafi uzupełnić zdania/ teksty podanymi przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym.. okazała całkiem _____ Zadanie 4 Z podanych niżej wyrazów spróbuj ułożyć jak najdłuższe .Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.. Dlaczego?.

... Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami z listy w odpowiedniej formie.

Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Uzupełnij zdania przymiotnikami z ramki w stopniu wyższym lub najwyższym.Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych.. Pierwsza litera wyrazu jest podkreślona.. Carlo wiegt 82 Kilo .Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami tak, aby tworzyły logiczną całość.. dobry mądry mądrzejszy lepszy wyższy prosty najlepszy wysoki prostszy najwyższy najprostszy najmądrzejszy 6.. Gdy usłyszysz w słowie "p" - tupnij, gdy usłyszysz "b" - klaśnij.. Proszę użyć jak najwięcej przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.. Napisz, czy zostały poprawnie zapisane.. Uzupełnij tekst Mt 5,21-22 Brakujące słowo.. 3 s. 73 Napisz w zeszycie prawdziwe zdania używając przymiotników w stopniu wyższym.. Nie zapomnij o użyciu than tam, gdzie jest to konieczne.. nie warto, nie wolno, nie żal, nie trzeba, nie sposób, nie wiadomo .1.Uzupełnij zdania, wstawiajac przymiotniki w stopniu najwyższym.. Ułóż wypowiedzi w odpowiedniej kolejności.. 6pkt.. 2011-02-09 21:39:16 Ułuż zdania używając przymiotników w stopniu najwyższym .. Powiedz czy zdania są prawdziwe (true) czy fałszywe (false) (ustnie).. czytać przygodowe Lubię ciekawe _____ z Klasówka się matematyki łatwa.. 2 Napisz zdania o sobie , swojej rodzinie lub przyjaciołach , stosując odpowiednie form przeszłe czasu Past Simple ..

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi wyrazami z ramki w stopniu najwyższym.

Połącz obrazki z wyrazami Połącz w pary.. Ćwiczenie 6/s.48.. Zna zasady tworzenia i użycia czasów Present Simple i Present Continuous.. Uzupełnij zdania, używając przymiotników w nawiasach w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. 4 Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności , aby powstały prawdziwe zdania .Uzupełnij zdania poprawną formą wyrazów w ramce.. Student może wybrać spośród 15 podanych wyrazów.. 2013-02-20 21:46:33; Kto napisze mi podane przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym?. Przerysuj do zeszytu tabelkę z ćw.2/s.48 i uzupełnij brakujące wyrazy, a następnie uzupełnij brakujące wyrazy w tekście w stopniu wyższym lub najwyższym.. Lista wyrazów: wahadełko, odważnik, błahy, wataha, zawahać się, hulajnoga,Zad .. 2 s. 73 Uzupełnij zdania przymiotnikiem w stopniu wyższym oraz wyrazem than (niż).. _____ książki.. Uzasadnij rozdzielną pisownię przeczenia "nie".. Strona 47: - zad.. Proszę dokończyć powtórzenie z rozdz.6 zad.. 2015-02-03 21:56:52; Uzupełnij zdania trzema wyrazami.. 2012-04-25 19:07:14 Uzupełnij zdanie odpowiednimi określeniami z nawiasów.. Czas na wykonanie ćwiczenia 10-15 minut.. wg Nataliadudkowska.. Schemat oceniania A.. Przeczytać tetst ze strony 46 i wykonać ćwiczenia 1 -5.Uzupełnij zdania przymiotnikami poniżej w stopniu wyższym..

Wiosna - uzupełnij zdania właściwymi wyrazami Brakujące słowo.

(cheap) 3.- uzupełniają zdania brakującymi wyrazami, * sprawdzenie poprawności wykonanego zadania, * karty pracy dla każdego dziecka /zał.. Zad .3 Napisz formy stopnia wyższego podanych przymiotników : - low -small -thin -fat -friendly -funny .. compose - komponować, invent - wynaleźć, wymyślać, paint - malować, play - grać, write - pisać ćw.. Pisownia NIE O rety!. Zadanie 5.. Wysłuchanie piosenki "Krakowiaczek na er zet" * kształcenie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu, * uczniowie słuchają piosenki, włączają się do śpiewu refrenu, * magnetofon, kaseta z .oraz wdrażanie do samooceny poprzez decydowanie o wyborze stopnia trudności zadania i porównywanie wykonanego zadania z kryterium.. Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej.Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami sposrod podanych, uzytymi w odpowiedniej formie.. Brakujące słowo.. Potrafi uzupełnić zdania podanymi czasownikami w6 w et 7 sm tp n 8 c b 9 h dp e s 10 t s s 3 Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.. Klasa 4 Polski.. E/ karta pracy 5: Utwórz formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników.. Reksia Ania na wyprowadziła małego spacer.. Wypowiedź ustna: 0-10 pkt.Długie przymiotniki: w stopniu wyższym dodajemy more przed przymiotnikiem, a w najwyższym the most..

Uzupełnij zdania formami stopnia wyższego przymiotników .

Natomiast gdy chcemy powiedzieć, że danej cechy jest mniej, wtedy dodajemy less w stopniu .Uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu najwyższym.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Zadanie 1.. 4)The .Uzupełnij tekst wyrazami z ramki Brakujące słowo.. Użyj przymiotników z nawiasów w stopniu wyższym lub najwyższym.. 2009-04-20 15:19:49Gateway 1 Workbook Zad.3/str.76 Uzupełnij zdania przymiotnikami z ramki w stopniu wyższym i najwyższym.. 5.I think David Beckham is .Poproś kogoś, aby przeczytał i zdania bardzo powoli.. Wybierz w nich litery, ktore utworza haslo - pojecie lub wyrazenie…Uzupełnij zdania, wpisując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.. Proszę porównać siebie i swojego kolegę / swoją koleżankę.. (I)Skorzystaj z wyrażeń z lekcji speaking str. 93.. Grammar 4 Uzupełnij zdania odpowiednią formą wyrazów w nawiasach.. D/ karta pracy 4: Utwórz wyrazy z podanych liter.. Przymiotniki angielskie z trzema i więcej sylabami stopniujemy opisowo.. z liter a, o lub u, to w stopniu wyższym i najwyższym otrzymuje dodatkowo przegłos (Umlaut), np.Utwórz zdania w stopniu wyższym i najwyższym od przymiotnika short, pomożecie?. Nastepnie uloz z tych slow krzyzowke.. 2012-09-26 19:14:55 uzupełnij zdania podanymi przymiotnikami w stopniu najwyższym ?. Uporządkuj i zapisz wyrazy tak, aby zdania znów brzmiały prawidłowo.. Przypominam, że przymiotniki jednosylabowe stopniujemy przez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym, a -est w stopniu najwyższym.narzędzia "udostępnianie ekranu".. Co jest naj… w twoim kraju?Popatrz na obrazki i podaj właściwy wyraz (ustnie)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt