Technik hodowca koni egzamin zawodowy

Pobierz

Egzamin zawodowy RL.20 - Szkolenie i użytkowanie koni.Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.. Egzaminy, które już się odbyły (formuła od 2017): Egzamin zawodowy RL.06 - Jeździectwo i trening koni.. Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.Zawód: Technik hodowca koni.. Języki obce: angielski i niemiecki.Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym.. szkolnictwa branżowegoz 2019 r.) WARSZAWA 2020.. Wstęp.TECHNIK HODOWCA KONI 314203.. Kieruje bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni; zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; 2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; 2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży; 3) prowadzenia gospodarstwa rolnego; 4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami); 5) organizowania .Kwalifikacyjne kursy zawodowe TECHNIK HODOWCA KONI - KURSY KWALIFIKACYJNE..

Technik hodowca koni 314203.

Przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia.11.. Jeździectwo i trening koni; Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:Przedmioty zawodowe nauczane są zgodnie z podstawą programową - podstawa programowa technik hodowca koni.. 2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum od września 2017r): Kwalifikacja RL.19.. A.CZĘŚĆ .Rozwiąż testy online, pobierz arkusze praktyczne i rozwiązania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla techników i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych.brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu; Egzamin: Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i OKE Warszawa.. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej.technik hodowca koni Planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni.. Warszawa 2017. î.. Kieruje bezpośrednio hodowlą poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi stadniny koni; zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny.OPIS ZAWODU..

Egzamin zawodowy RL.19 - Organizacja chowu i hodowli koni.

Organizacja chowu i hodowli koni R.20.. UWAGA!. Szkolenie i użytkowanie koni.. Uczniowie będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.. Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i .Kwalifikacyjne kursy zawodowe TECHNIK HODOWCA KONI - KURSY KWALIFIKACYJNE.. Absolwent technikum hodowli koni może podjąć pracę w: - ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów;Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży; prowadzenia gospodarstwa rolnego; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum do września 2016 r.): Kwalifikacja R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni Kwalifikacja R.20 Szkolenie i użytkowanie koni.. Każdy egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (także z wykonaniem).Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Technika Hodowcy Koni Online uczestnik KKZ otrzymuje kwalifikacje zawodowe w zakresie: 1) Jeździectwo i trening koni ROL.01, wcześniej RL.06/R.27, 2) Organizacja chowu i hodowli koni ROL.06, wcześniej RL.19/R.20, 3) Szkolenie i użytkowanie koni ROL.07, wcześniej RL.20/R.27..

Kończąc Technikum w zawodzie technik hodowca koni zdobędziesz: 1. maturę.

Będzie to możliwe dzięki zajęciom teoretycznym, zajęciom praktycznym, różnorodnym kursom realizowanym w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce (dotychczas zorganizowano kurs: inseminatora).- w zawodzie: technik administracji.. Spis treści.. 2. tytuł zawodowy: technik hodowca koni, 3. bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych, 4. możliwość:Dla zawodu technik hodowca koni określono dwie podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami: I) ROL.06.. Spis treści.. Od września 2012 dyplomy technika hodowcę koni można uzyskać tylko po ukończeniu KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).. Słuchaczom Centrum Edukacji Zdroje proponujemy etapami zdobycie zawodu technika hodowcy koni.Technik hodowca koni planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni.. Możliwość podjęcia pracy zawodowej.. Języki obce: angielski i niemiecki.. Po zakończonej nauce w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 2 egzaminy.. Umożliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzaniaAby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe należy zdać dwa egzaminy: Kwalifikacja 1 - Organizacja chowu i hodowli koni; Kwalifikacja 2 - Szkolenie i użytkowanie koni ; Ukończenie szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze.Zadania zawodowe Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; 2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży; 3) prowadzenia gospodarstwa rolnego; 4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami); 5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.Egzaminy zawodowe przeprowadzane są z dwóch kwalifikacji: ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni, ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni..

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: - w zawodzie: technik hodowca koni.

Szkolenie i użytkowanie koni.. Organizacja chowu i hodowli koni oraz ROL.01.. Od września 2012 dyplomy technika hodowcę koni można uzyskać tylko po ukończeniu KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).. Słuchaczom Centrum Edukacji Zdroje proponujemy etapami zdobycie zawodu technika hodowcy koni.do tych egzaminów zawodowych.. Po zakończonej nauce w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 2 egzaminy.. Obsługa klienta w jednostkach administracji - w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy.. Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację.. UKŁAD GRAFICZNY CKE 2020.. UWAGA!. Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w/we ……….. Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni może studiować: weterynarię, zootechnikę ze specjalnością hipologia czy jeździectwo, zoofizjoterapię, hipoterapię oraz znaleźć zatrudnienie w państwowych i prywatnych stadninach.Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe zwi ązane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu i hodowli koni oraz ich użytkowaniem.. Organizowanie chowu i hodowli koni.Przedmioty zawodowe nauczane są zgodnie z podstawą programową - podstawa programowa technik hodowca koni.. Informator opracowała entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu.. (kształcenie według podstawy programowej kształceniaw zawodzie.. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HODOWCA KONI Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania przynajmniej następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni; 2) szkolenia oraz przygotowania koni do użytkowania i sprzedaży;TECHNIK HODOWCA KONI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt