Sieci lokalne typu klientserwer charakteryzują się tym że

Pobierz

D.Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że A. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że.. Może to oznaczać jedno piętro w budynku lub cały budynek.. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.. Wszystkie urządzenia takiej sieci są zdolne do bezpośredniego pobierania danych, programów i innych zasobów.Klient-serwer.. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów.Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że A. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi B. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerówDzięki temu są bezpieczniejsze i stabilniejsze.. Wadą tego rodzaju sieci są duże koszty związane z zainstalowaniem i obsługą.Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że A. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci60 seconds.. Wszystkie urządzenia takiej sieci są zdolne do bezpośredniego pobierania danych, programów i innych zasobów.SIECI KOMPUTEROWE - Sieci lokalne (LAN) Sieci LAN charakteryzują się: Zamkniętym obszarem działania..

Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że.

Sieć typu każdy-z-każdym obsługuje nieustrukturalizowany dostęp do zasobów sieci.. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.. B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że A. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.. Sieci WAN charakteryzują się różnymi szybkościami transmisji danych, mierzonymi w kb/s, Mb/s, a nawet w Gb/s.. A. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów.. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że.. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów.Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że A. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieciSieci równorzędne a sieci oparte na serwerze.. Sieci te charakteryzują się przede wszystkim małym kosztem .WAN łączy ze sobą sieci LAN, wykorzystując w tym celu linie telefoniczne, łącza dzierżawione, światłowody lub łącza satelitarne.. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci..

każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.

Często sieci oparte na serwerach nazywa się sieciami typu klient-serwer.. Serwery zwykle nie mają użytkowników bezpośrednich.Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.. B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.Sieci lokalne (sieci równorzędne) 4. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.. W tym celu łączą się z tzw. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że A. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci C. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych D. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów 160.Ze względu na obszar jaki obejmują swym zasięgiem, przeznaczenie i przepustowość sieci można podzielić na następujące klasy: a) lokalna sieć komputerowa (LAN - Local Area Network) - jest to sieć łącząca użytkowników na niewielkim obszarze (pomieszczenie, budynek)..

Najbardziej znaną siecią WAN jest Internet,Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że.

Zdecentralizowana odpowiedzialność za trzymanie się ustalonych konwencji nazywania i składowania plików.. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.. • Sieci oparte na serwerach charakteryzują się większą wydajnością wchodzących w jej .Sieci oparte na serwerach (klient-serwer) Sieci oparte na serwerach wprowadzają hierarchię, która ma na celu zwiększenie stero-walności różnych funkcji obsługiwanych przez sieć w miarę, jak zwiększa się jej skala.. (271) Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że A. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.. • Tworzenie kopii zapasowych, może być przeprowadzane stale i w sposób wiarygodny.. Stacje wchodzące w skład sieci lokalnej korzystają z połączeń o szerokim paśmie przesyłowym (Ethernet, Token Ring).. Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi ( ang. service request) .Program typu klient-serwer, dzięki któremu osoby z dowolnego miejsca na świecie mogą porozmawiać w czasie rzeczywistym ze sobą.. IRC Serwerem i dołączają do kanału na którym chcą dyskutować.. B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.Zalety sieci klient-serwer • Sieci oparte na serwerach są dużo bezpieczniejsze niż sieci równorzędne ponieważ bezpieczeństwem zarządza się centralnie..

Wszystkie elementy sieci lokalnej są zarządzane wewnętrznie.

W sieciach klient-serwer zasoby często udostępniane gromadzone są w komputerach odrębnej warstwy zwanych serwerami.. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów.Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że.. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.. Usługi sieci .Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że A. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi B. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieciSieć równorzędna (ang. Peer- to- peer) Sieć ta nazywana jest siecią każdy- z- każdym.. Klient-serwer ( ang. client/server, client-server model) - architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról).. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.. Sieci lokalne, pokrywają małe obszary (pojedyncze budynki lub kompleksy budynków), charakteryzują się .Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci271.. C. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.. W tego rodzaju sieciach komputery dzielimy na serwery i komputery spełniające rolę tzw. klientów, dlatego często nazywamy je sieciami typu klient-serwer.. B. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.Często sieci oparte na serwerach nazywa się sieciami typu klient-serwer.. Mniejsza jest również wydajność tego typu sieci, czego przyczyną jest wielodostępność każdego z komputerów tworzących sieć równorzędną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt