Napisz wzory sumaryczne następujących związków chemicznych tlenek azotu

Pobierz

N = O - wzór strukturalny.. Podaj z jakich i ilu atomów zbudowane są następujące cząsteczki:Podaj wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: tlenek miedzi(l), tlenek sodu, tlenek miedzi(ll), tlenek magnezu, tlenek azotu(lll), tlenek węgla(IV) (ditlenek węgla lub dwutlenek węgla), tlenek man-ganu(IV), tlenek wanadu(V), tlenek siarki(VI) (tritlenek siarki lub trójtlenek siarki), tlenek siarki(IV) (ditlenek siarki lub .Rozwiązanie - Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: Rozwiązanie - Oblicz masę cząsteczkową następujących soli: Rozwiązanie - Napisz 6 wzorów sumarycznych i nazw soli, w których skład wchodzą pierwiastki tylko drugiego okresu układu okresowego.. :*Hej,mam problem z zadaniem 3 z chemii, " Napisz wzory sumaryczne następujących związków chemicznych: tlenku azotu(lll), tlenku magnanu(l\/), tlezlu żelaza (lll), tlenku chloru (l) i tlenku chromu (ll).1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. W nazwach tlenków nie określa się wartościowości tlenu, gdyż zawsze wynosi ona dwa (II).Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków chemicznych: a)tlenek sodu b)tlenek glinu c)chlorek wapnia d)jodek cynku e)siarczek ołowiu (IV) f)tlenek fosforu(V) g)siarczek żelaza (III) h)bromek rtęci (II) i)tlenek siarki(VI) j)trójtlenek azotu zad.2 Nazwij związki: a) CaCl2 b) CO2 c) Cu2S d) SnJ4 e) BaBr POMOCY!.

!Interpretacja zapisów chemicznych.

odpowiedział (a) 10.03.2010 o 16:58.. Tlenek chloru (III) Tlenek glinu.Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach : a) chlorek chromu (3) b) siarczek srebra (1) c) tlenek manganu (4) d) jodek ołowiu (2) e) bromek miedzi (1) 2. Podaj nazwy związków chemicznych : BeS , CaBr 2 , NaF , Cr 2 O 3 , PbS 2 , FeBr 3 , Mn 2 O 7 , All 3 .Napisz wzory sumaryczne następujących związków chemicznych: a) siarczku srebra(I), tlenku manganu(IV), chlorku wapnia, b) chlorku ołowiu(II), tlenku miedzi(I), siarczku potasu, c) tlenku ołowiu(II), chlorku żelaza(III), siarczku glinu, d) siarczku miedzi(II), tlenku azotu(V), chlorku magnezu, e) tlenku żelaza(III), tlenku węgla(IV .tlenek azotu(V) N2O5 chlorek glinu AlCl3 siarczek ołowiu (II) PbS.. Tlenek węgla (IV) CO2 - wzór sumaryczny.. Niezależnie od miejsca na kuli ziemskiej chemicy stosują te same znaki i symbole chemiczne do wyrażania ilości i rodzaju substancji.Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: a) chlorek chromu(III) b) siarczek srebra(I) c) tlenek manganu(IV) d) jodek ołowiu(II) e) bromek miedzi(I) a) CrCl 3 b) Ag 2 S c) MnO 2 d) PbJ 2 e) CuBrDla siarkowodoru (H2S) napisz: wzór elektronowy kreskowy podaj typ wiązania..

Tlenek azotu (II) NO - wzór sumaryczny.

Tlenek miedzi (I) Tlenek arsenu ( V) Tlenek baru.. Zad.4 4 pkt.. Zad.3 8 pkt.. Język chemiczny nie służy do codziennej komunikacji, a jednak ma status języka międzynarodowego.. Napisz wzory sumaryczne i narysuj wzory strukturalne następujących związków chemicznych: tlenku azotu (II) tlenku węgla (IV) 2010-03-10 16:40:08 Napisz jedno równanie reakcji otrzymywania tlenku żelaza ( III ) 2010-10-08 18:06:23Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków chemicznych : tlenek wapnia ; tlenek żelaza(II) ; tlenek siarki(VI) ; tlenek azotu(V) , tlenek krzemu (IV ) Proszę o pomoc .. Rozwiązanie - Napisz nazwy soli.. siarczek ołowiu (IV) PbS2 tlenek baru BaO tlenek żelaza Fe2O3 MgO tlenek magnezu NO - tlenek azotu (II) N2O3 - tlenek azotu (III) N2O5 - tlenek azotu (V) Ag2S - siarczek srebra (I) FeCl3 - chlorek żelaza (III) FeO - tlenek żelaza IINapisz wzory sumaryczne następujących związków: a) wodorku wapnia, jodowodoru, wodorku glinu b) tlenku azotu(V), tlenku siarki(VI), tlenku sodu c) wodorotlenku potasu, wodorotlenku miedzi(II), wodorotlenku żelaza(III) d) chlorku sodu, siarczanu(VI) potasu, siarczku miedzi(I), węglanu wapnia, fosforanu(V) żelaza(II)Zapisz wzory sumaryczne i kreskowe strukturalne następujących związków chemicznych: - tlenek potasu I - tlenek wapnia II - tlenek glinu III - tlenek krzemu IV - tlenek azotu V - tlenek siarki VI - tlenek chloru VII - chlorek sodu I - chlorek miedzi II - chlorek żelaza III - chlorek ołowiu IV - siarczek potasu I - siarczek magnezu II -siarczek glinu III 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt