Prezentacja na edb

Pobierz

PrezentacjaSkażenie promieniotwórcze jest to wyższa aktywność promieniotwórcza budynków, środowiska, organizmów żywych.. POŻAR- niekontrolowany processpalania w miejscu do tegonieprzeznaczonym.. Oczekując na pogotowie, należy stale kontrolować czynności życiowe poszkodowanego.. Omów zasady, których należy przestrzegać podczas wzywania pomocy specjalistycznej.Prezentacja pożar.. Wtedy ludzie, którzy wcześniej byli zainteresowali kwestiami bezpieczeństwa okażą się bardzo cenni.. Z ogniem otwartym mamy do czynienia podczas rozpalania ogniska, zapalania papierosa, świeczki, itd.. Substancje toksyczne - mogą dostawać się do organizmuczłowieka w różny sposób: w wyniku spożycia, mogą byćwchłaniane drogą oddechową, przez skórę, błony śluzowe ioczy.Należy szczególną uwagęzwracać na dzieci, gdyż niesą one w stanie ocenić ryzykazwiązanego z .Jeśli na terenie jakiegoś obiektu zauważysz zagrożenie - natychmiast poinformuj kogoś dorosłego o zaistniałym zdarzeniu!. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka.. Zamiarem terrorystów było uszkodzenie konstrukcji WTC i docelowe zawalenie się budynku, jednak wybuch .Na razie w naszym kraju panuje pokój i wiedza ta nie jest nam potrzebna.. Tamowanie krwawień i krwotoków.. Zadanie domowe.. SUBSKRYBUJ PO WIĘCEJ -----INFO O MNIE-----Podoba mi się nagrywanie na youtuba ale czasami się nie chce dla tego nie.Pierwsza pomoc - jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, bądz nagłego uszczerbku na zdrowia poszkodowanego.. Należy o tym pamiętać.Wrzesień 2014 - Prezentacja przygotowana na podstawie książki do Edukacji Dla BezpieczeństwaPrzykładowa zawartość lekcji: .EDB jest OK :) Autor: edlab o 10:33.. Odczytanie zgromadzonych informacji i utworzenie tabeli na tablicy.. Ale trzeba myśleć perspektywicznie po wybuchu wojny znajomość sygnałów i zasad może okazać się nieoceniona i uratować życie.. Dopiero potem przystąp do kolejnychSzkody materialne zostały oszacowane na koszt około 4,5 miliarda dolarów, z czego 3,5 miliarda dotyczyło Polski.. Oznakowaniesubstancji toksycznych 2.. Podstawowe Zasady Ruchu Czerwonego Krzyża 4.. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni, np.: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych.W 2000 r. liczbę zamachów szacowano na ponad 3000, podczas gdy w 2013 r. było ich prawie 18 000.. (dołączona jako załącznik) 4. kiedy osoba się ocknie .02.03.2018 OTYŁOŚĆ Jadłowstręt psychiczny (anoreksja) - zaburzenie odżywiania polegające na celowej utracie wagi przez osobę chorą.. UNESCO W NASTĘPNYM TYGODNIU KARTA PRACY NA OCENĘ.. Apteczka pierwszej pomocy.. Proces ten trwa od kilku godzin nawet do kilku lat (zależne od trwałości pierwiastków promieniotwórczych w składzie opału oraz rodzaju emitowanego przez nie promieniowania oraz jest nieprzewidywalny ze względu na zmienność kierunku wiatru.Oznakowanie substancji toksycznych.. Jest ona udzielana najczęściej przez świadka zdarzenia, który nie posiada przygotowania medycznego.Zdarzenia na budowie.. ułożenie w pozycji boczniej ustalonej (niedopuszczenie do udławienia się woda lub wymiocinami) wezwanie pogotowia.. Tak na prawdę to cała lekcja jest TU.. Ewakuacja ze szkoły Po usłyszeniu alarmu musisz niezwłocznie przerwać wykonywane czynności, zamknąć okna i opuścić pomieszczenie.. Film został nagrany na potrzeby lekcji edukacji dla bezpieczeństwa.- na kartkach czerwonych - zachowania niewskazane Proszę zwrócić uwagę uczniom na odpowiedni ubiór i dietę podczas tych zagrożeń, a także stosunek do ludzi starszych i dzieci.. Tydzień 9- 13 marca.. 12.05.2020 Kolejny nasz temat: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.. Anoreksja dzieli się na dwa typy : -typ restrykcyjnySIEMANO NA MOIM KANALE!. Powódź - przejściowe zjawisko hydrologicznepolegające na wezbraniu wód rzecznych lubmorskich w ciekach wodnych , zbiornikach lub namorzu powodujące po przekroczeniu przez wodęstanu brzegowego zatopienie znacznychobszarów lądu - dolin rzecznych, terenównadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzającedo wymiernych strat społecznych i materialnych.Jest jedną .Prezentacja na temat zatruć.. Jeśli masz jakieś pytania, problemy- napisz e-mail: .. (podręcznik strona 132) 1.. Najważniejsze jest, aby pamiętać o późniejszym zlikwidowaniu źródła ognia.26 luty 1993r.zamach na World Trade Center, ataku terrorystycznego dokonanego przez "5 batalion armii wyzwolenia" - terroryści z Egiptu, Sudanu i Jordanii na czele z szejkiem Omarem Abdalem Romanem.Wybuch miał miejsce w podziemnym garażu WTC, gdzie podłożono samochód pułapkę.. Jednocześnie zaburzony jest obraz własnego ciała i występuje lęk przed przybraniem na wadze.. Mamy do czynienia z rosnącą intensywnością i skalą niebezpieczeństw na całym świecie, z tego względu terroryzm oraz działalność organizacji .edbBezpieczeństwo dzielimy na: - militarne (agresja zbrojna innego państwa) - ekologiczne ( zagrożenia dla środowiska) - społeczne (bieda, bezrobocie) - polityczne (brak demokracji, niezadowolone społeczeństwo - gospodarcze ( energetyczne, ekonomiczne)lekcja-edb: Resuscytacja krążeniowo oddechowa dziecka lub niemowlęcia.Wierzymy, że informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat urządzeń AED i pomocy przedmedycznej poprawi poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych i uskuteczni przeprowadzane akcje ratowania ludzkiego życia.. wyciagnięcie tonacego z wody (rzucenie liny, koła ratunkowego, odholowanie) wykonywanie czynności reanimacyjnych (jeśli jest nieprzytomny), stabilizacja kręgosłupa.. Przyczyną tej powodzi były obfite opady deszczu powodujące zwiększanie poziomu wody w rzekach.. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 3.. Prezentacja Marty Kurdunowicz.. Polega na zminimalizowania niebezpieczeństwa do momentu w którym nie zjawi sie fachowa pomoc medyczna.. Od czasów tej powodzi zaczęto zwracać większą uwagę na problem budowania domów na terenach zalewowych oraz regulację rzek.Pożary, ze wzglądu na ich przyczyny, możemy podzielić na trzy główne grupy: Pożary wywołane poprzez nieodpowiedzialne użycie ognia otwartego.. Warunkiemzapoczątkowania i przebiegu procesujakim jest pożar (podobnie jak wprocesie spalania) jest istnienieczworokąta spalania:-materiał palny- utleniacz- ciepło-skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki) 2.1.. Od przytomnego .Przepisz lub wydrukuj i wklej uzupełnioną notatkę do zeszytu (tak jak robiliśmy to w szkole), Otwórz i wykonaj pracę domową lub test- jeśli będzie zadany.. W sytuacji katastrofy powstałej na terenie budowy kierownik budowy, właściciel lub zarządca jest zobowiązany: - zabezpieczyć miejsce katastrofy tak, aby umożliwić sprawną ewakuację pracowników z terenu budowy; - niezwłocznie zawiadomić o katastrofie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta .Postępowanie w miejscu zdarzenia Bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy jest najważniejsze, bo od jej działań zależy życie innych ludzi.. Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w usłudze TwitterUdostępnij w usłudze FacebookUdostępnij w serwisie Pinterest.Prezentacja powódź 1 1.. Niezaleznie od tegp, gdzie wydarzył się wypadek najbpierw oceń sytuację pod kątem własnego bezpieczeństwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt